Wielkopolska Izba Rolnicza

Rolnik na polu na tle traktora
Z rynku finansowego

Wspólny Apel sektorów finansowego i rolniczego do Posłów na Sejm RP ws. skutków
ew. rozszerzenia przepisów o ochronie konsumenckiej na rolników na mocy ustawy
o konsumenckiej pożyczce lombardowej

W imieniu organizacji reprezentatywnych dla rynku finansowego i rynku rolnego
apelujemy o przyjęcie poprawek wprowadzonych 11 maja 2023 r. przez Senat do
projektu Ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która będzie przedmiotem
obrad 76. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24-26 maja 2023 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZBP
Bankowość spółdzielcza | Z rynku finansowego

Wspólny Apel sektorów finansowego i rolniczego w sprawie skutków ew. rozszerzenia przepisów o ochronie konsumenckiej na rolników na mocy ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej

W imieniu organizacji reprezentatywnych dla rynku finansowego i rynku rolnego zgłaszamy zaniepokojenie Ustawą o konsumenckiej pożyczce lombardowej, aktualnie procedowaną w Senacie RP.
W szczególności środowisko rolnicze podkreśla oczekiwanie długoterminowej, stabilnej polityki finansowej, w tym kredytowej ze strony państwa wobec rolnictwa jako strategicznego sektora gospodarki, który musi także się rozwijać, aby sprostać konkurencji na wspólnym rynku oraz rynkach zagranicznych. Przyjmowanie regulacji, która zupełnie bez przyczyny, wprowadza utrudnienia i podroży koszty finansowania działalności rolniczej jest działaniem szkodzącym polskiemu rolnictwu.
Dodanie przez Ustawodawcę 14 kwietnia br. (na etapie III czytania projektu ustawy) do projektu Ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej (druk senacki nr 958, druki sejmowe nr 3071, 3093 i 3093-A, dalej „Ustawa”) w art. 53 pkt 1 nowego art. 2 ust. 1. oraz ust. 2. ustawy o kredycie konsumenckim, spowoduje znaczne ograniczenie dostępu do finansowania rolników. Obecne brzmienie Ustawy należy ocenić krytycznie. Opisane rozwiązania są niczym nieuzasadnione, stanowią wyłom w systemie prawnym, a także naruszają konstytucyjną zasadę równości podmiotów wobec prawa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Figurki rolników
Bankowość spółdzielcza | Firma

Rolnicy nadal z dostępem do kredytów i leasingu, pierwsze komentarze bankowców i rolników

Rolnicy i bankowcy mogą odetchnąć z ulgą. Niekorzystne przepisy wprowadzone ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, które prowadziły do faktycznego odcięcia rolników od finansowania przez instytucje finansowe zostały zmienione ustawą z 27 stycznia 2022 r., którą podpisał już Prezydent RP Andrzej Duda. Przedstawiamy komentarze przedstawicieli Związku Banków Polskich oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
fotowoltaika, rolnictwo
Bankowość spółdzielcza | Firma

Rolnicy zaniepokojeni przepisami, które mają ich chronić, a w rzeczywistości odcinają od finansowania

Uchwalona przez Parlament ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wywołuje nie tylko niepokój banków zaangażowanych w finasowanie sektora agro, ale także niepokoi samych rolników. Na ten temat rozmawiamy z Grzegorzem Wysockim, Dyrektorem Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej i dr Andrzejem Przepiórą, Starszym specjalistą w Izbie.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1