Wieliszew

TSUE
Bankowość spółdzielcza | Prawo i regulacje

Czy środki unijne nie podlegają zajęciu na rachunku bankowym? Ważny wyrok TSUE nie tylko dla polskich samorządów

O tym, jaki charakter mają środki otrzymane z funduszy unijnych i zdeponowane na rachunku bankowym, orzeknie niedługo unijny Trybunał w Luksemburgu. Jest to wynik sporu pomiędzy Gminą Wieliszew a Syndykiem masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. O sprawie pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1