Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań

Artykuły

XIII KFNM 2016: Czy doczekamy się kas oszczędnościowo-budowlanych?

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych inicjatyw legislacyjnych rządu na przestrzeni minionego roku była nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowe przepisy, w istotnym stopniu ograniczające obrót ziemią uprawną, wygenerowały sporo problemów nie tylko indywidualnym właścicielom. Również banki oraz firmy deweloperskie muszą zmagać się z szeregiem niespójności zawartych w nowych przepisach.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Konsument i Gospodarka, Głupcze!

architektura.02.400x267Propozycja likwidacji otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych, jako samoistnego instrumentu prawnego, zaproponowana przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w założeniach do nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na etapie konsultacji społecznych, poddana została miażdżącej krytyce wielu środowisk, konsumenckich, gospodarczych oraz pracowniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1