starość

klocki z napisem PostPreCovidLife
Komentarze ekspertów

Eurostat: Covid skraca życie Europejczyków

Od wielu lat oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w krajach Unii Europejskiej wzrastała. Według unijnych statystyk od lat ‘60 dwudziestego wieku urodzeni w kolejnych dekadach Europejczycy mieli szansę żyć dwa lata dłużej niż ich wcześniej urodzeni rodacy. Jednak według najnowszych danych obecnie średnia oczekiwana długość życia znalazła się w stagnacji, a w niektórych krajach nawet spadła.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Sam ZUS nie wystarczy, czyli jak skłonić Polaków do oszczędzania na starość

zus.01.400x259Czy istnieje optymalny dla Polski model długoterminowego dobrowolnego oszczędzania na cele emerytalne? Jaki potencjał drzemie w trzecim filarze – i jakie narzędzia mogłyby najskuteczniej zdopingować naszych rodaków do korzystania z tego instrumentu? Wreszcie – jakie skutki dla systemów emerytalnych, również tych trzeciofilarowych, przyniosła decyzja o demontażu modelu opartego na otwartych funduszach emerytalnych? Kwestie te omawiano podczas debaty pod hasłem „Dobrowolne oszczędzanie na emeryturę – optymalny model dla Polski”. W panelu, moderowanym przez Macieja Głogowskiego – dziennikarza Radia Tok FM udział wzięli: Katarzyna Kowalska, wicedyrektor Departamentu Wsparcia Dużych Inwestycji w Ministerstwie Rozwoju, prof. dr hab. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, prof. dr Wiktor Askanas, wiceprzewodniczący Funduszu Emerytalnego Prowincji New Brunswick i sędzia kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konkurencji i Konsumenta, prof. dr hab. Janusz Czapiński z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były minister gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz Krzysztof Nowak, partner w firmie Mercer.

CZYTAJ WIĘCEJ
Smutna staruszku liczy pieniądze w portfelu
Finanse i gospodarka

Publiczne domy spokojnej starości – jest dla nich szansa w formule PPP

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na domy spokojnej starości. Tego typu inwestycje cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów prywatnych, jednak proponowane przez nich usługi nadal pozostają stosunkowo drogie. Alternatywą dla prywatnych ośrodków mogłyby być placówki publiczne, jednak jest ich zbyt mało, a podmioty publiczne rzadko dysponują środkami wystarczającymi na zrealizowanie nowych inwestycji w tym zakresie. Rozwiązaniem może być tu zastosowanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1