Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

TSUE
Bankowość spółdzielcza | Prawo i regulacje

Czy środki unijne nie podlegają zajęciu na rachunku bankowym? Ważny wyrok TSUE nie tylko dla polskich samorządów

O tym, jaki charakter mają środki otrzymane z funduszy unijnych i zdeponowane na rachunku bankowym, orzeknie niedługo unijny Trybunał w Luksemburgu. Jest to wynik sporu pomiędzy Gminą Wieliszew a Syndykiem masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. O sprawie pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Od lewej: prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, Paweł Duciak, dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Jan Robert Nowak oraz Tomasz Piwowarski. fot. ZBP/M. Stokłosa
Artykuły

XIII KFNM 2016: Właściwe wycenianie zabezpieczenia

Jedną z kluczowych zasad etyki, zarówno w biznesie jak również w przypadku transakcji zawieranych w życiu codziennym, jest jasne i przejrzyste określanie wartości oferowanych przedmiotów czy usług oraz zachowanie korelacji pomiędzy ustaloną ceną a rzeczywistą wartością sprzedawanego przedmiotu. Niezależnie od aspektu czysto etycznego, właściwa wycena przedmiotu będącego zabezpieczeniem kredytu posiada również kluczowe znaczenie dla właściwego określenia ryzyka kredytowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1