Roland Berger

ESG

Elektryfikacja motoryzacji to nieuchronne zmiany na rynku samochodowych części zamiennych

„Elektryfikacja pojazdów zmieni europejski rynek części zamiennych” oraz
„Elektryfikacja lekkich pojazdów – dobrodziejstwo czy zmora dla europejskiego rynku wtórnego?” – pod takimi tytułami CLEPA czyli Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Części Motoryzacyjnych oraz Roland Berger, międzynarodowa firma konsultingowa przedstawiły raport o zmianach na rynku części zamiennych jakie nastąpią w wyniku postępującej elektryfikacji motoryzacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Proces sekurytyzacji wierzytelności

Prosty, przejrzysty i jednolity w krajach członkowskich Unii Europejskiej – taki ma być proces sekurytyzacji wierzytelności. Perspektywa ujednolicenia zasad sekurytyzacji w drodze regulacji unijnej wymusi działania także po stronie polskiego ustawodawcy, a praktyka biznesowa podmiotów, spowoduje konieczność uwzględnienia nowych przepisów. O rosnącym znaczeniu sekurytyzacji dla rynku finansowego świadczy fakt, że – według najnowszego raportu „Wielkość polskiego rynku wierzytelności” – spośród wierzytelności zarządzanych przez Członków KPF, aż 83% pod względem wartościowym stanowią te obsługiwane na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych. Zagadnienie unifikacji zasad sekurytyzacji stanie się przedmiotem debaty podczas IV Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami, organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowanych (KPF).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1