ROE

BANK 2016/10

Raport Specjalny: XXVI Forum Ekonomiczne

We wrześniu br. podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Związek Banków Polskich opublikował trzecią edycję raportu „Polska i Europa – wyzwania i zagrożenia”. Materiał odnosi się do najważniejszych wskaźników gospodarczych w ujęciu makroekonomicznym oraz przedstawia kondycję sektora finansowego w Polsce na tle Europy. Spadek rentowności banków, wzrost kosztów funkcjonowania systemu i perspektywa nadmiernej regulacji – to najważniejsze wnioski opracowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Raporty

Raport ZBP: „Polska i Europa – wyzwania i zagrożenia”

6 września 2016 r. podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój Związek Banków Polskich opublikował trzecią edycję raportu „Polska i Europa – wyzwania i zagrożenia”. Raport odnosi się do najważniejszych wskaźników gospodarczych w ujęciu makroekonomicznych oraz przedstawia kondycję sektora finansowego w Polsce na tle Europy. Spadek rentowności banków, wzrost kosztów funkcjonowania systemu i perspektywa nadmiernej regulacji – to najważniejsze wnioski z treści opracowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Grupa Raiffeisen Bank Polska wypracowała w ciągu trzech kwartałów 160 mln zł zysku skonsolidowanego

.

 • Zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 159,9 mln zł (-0,5% r/r);

 • Wolumen kredytów: 41,2 mld zł (+3,4% wobec stanu z końca 2014 r.);

 • Wolumen depozytów: 38,9 mld zł (+18,2% wobec stanu z końca 2014 r.);

 • Zmniejszenie kosztów administracyjnych o 6,6% w ujęciu rocznym;

 • Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na poziomie 13,2%, a Raiffeisen Polbanku na poziomie jednostkowym14,3%.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Bankowość w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: 2015 rokiem przejściowym

.

 • Nowy „stan normalny” w sektorze bankowym Europy Środkowo-Wschodniej;
 • Zachodnie banki prowadzące działalność w Europie Środkowo-Wschodniej reagują na nową sytuację;
 • Wzrost na niektórych rynkach krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej; postęp na Węgrzech i w Rumunii;
 • Wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL): poprawa sytuacji w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej; pogorszenie w Europie Wschodniej;
 • Rentowność: RoE w Europie Środkowo-Wschodniej wynosi niecałe 7 procent przy braku perspektyw znaczącego wzrostu w 2015 roku;
 • Wskaźnik kredyty/depozyty: możliwości finansowania nowego cyklu kredytowego, lecz ostrożniej.
CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Fuzja operacyjna zakończona sukcesem, solidny wynik i dalsza poprawa jakości portfela kredytowego

wykres.pioro.01.400x267W I kwartale tego roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 647,2 mln zł zysku netto, a aktywa po raz pierwszy w historii polskiego sektora bankowego przekroczyły poziom ćwierć biliona złotych. Na wysokim poziomie pozostaje efektywność, na koniec I kwartału wskaźnik ROE wyniósł 11,5 proc, a wskaźnik ROA 1,3 proc. Dzięki znaczącej poprawie jakości portfela koszty ryzyka spadły  do najniższego od pięciu lat poziomu 0,90 pkt proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
PKO Bank Polski - Logo
Artykuły

2013 rok – pod znakiem ekspansji i dynamicznego rozwoju biznesu

W 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała solidny wynik finansowy na poziomie 3,2 mld zł. Zysk wypracowany w samym IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 938 mln zł, co oznacza 25 proc. wzrost w stosunku do kwartału poprzedniego. Wzrosły wolumeny kredytowe i depozytowe. Bank obsługuje już ponad 8 mln klientów. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było podpisanie umowy zakupu części polskich aktywów skandynawskiej Grupy Nordea, co umożliwi znaczne zwiększenie skali działalności oraz wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2