Reprywatyzacja

Panorama miasta
Samorządy

Duża ustawa reprywatyzacyjna ustala limity wydatków z budżetu państwa i samorządów

Projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości przez władze komunistyczne od 1944 r. (tzw. duża ustawa reprywatyzacyjna) będzie m.in. skutkować wydatkami budżetu państwa w wysokości od 10 do 15 mld zł i ustala także limit wydatków budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego na lata 2018-2027.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1