Repo

Fed, dolary
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Fed na wojnie z SARS-CoV-2

Jak zawsze w ekstremalnie trudnych sytuacjach występujących w gospodarce bank centralny ma do odegrania szczególnie ważną i odpowiedzialną rolę w obszarze zapewnienia płynności systemu finansowego i pośrednio wspierana funkcjonowania realnej sfery rodzimej ekonomiki, a nawet niezakłóconego działania instytucji sektora publicznego. Przykładem takiej właśnie sytuacji jest pandemia SARS-CoV-2.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1