Przemysław Wiśniewski

BANK 2018/07

Strefa VIP: Za szybko odchodzą…

Minione dwie dekady stanowiły dla polskiej bankowości okres bezprecedensowych przemian. Przejście od tradycyjnych papierowych operacji ku nowoczesnemu, w pełni cyfrowemu systemowi płatniczo-rozliczeniowemu było i w dalszym ciągu pozostaje dziełem skromnych, polskich bankowców, oddanych całym sercem temu wielkiemu dziełu. W gronie tym w sposób szczególny wyróżniała się Elżbieta Oleszczuk, aktywnie zaangażowana w proces standaryzacji dokumentów bankowych i jednolitego identyfikatora rachunku bankowego, co stworzyło podwaliny nowoczesnego systemu płatniczo-rozliczeniowego. Dziś z wielkim smutkiem przekazać musimy informację o Jej śmierci.

CZYTAJ WIĘCEJ
0001
BANK 2010/06

Strefa VIP: Zielone oczy historii – części dwoje

OŚWIADCZENIE
Niżej podpisany, świadom tego, co czyni i w głębi swej duszy przekonany, że mówi niedobrą prawdę i że czyni krzywdę wszystkim zadowolonym, uśmiechniętym i pozostającym w swym odwiecznym błogostanie oświadcza, iż zielone oczy historii pochłoną każdego, kto przepojony świadomością, iż gadanie o historii jako nauczycielce żucia (przepraszam: życia) jest czczym wymysłem i że to są bajdy i gadka do ludu i że to jest niepotrzebne – mylą się, mylą się i po trzykroć tragicznie się mylą. Bowiem historia, jak ruchome piaski, przykryje wszystkie wypowiadane na jej temat głupstwa, i pozostaną tylko bajki. I trzeba by powtórzyć myśl wielkiego Mojżesza Majmonidesa, iż ludzie są wierni poglądom, które przyswoili w młodości; siła przyzwyczajenia uniemożliwia im dotarcie do prawdy. I o tym właśnie będzie poniższy tekst w dwóch częściach przedstawiony.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1