Prawo własności

Firma | Nieruchomości | Samorządy

Nowe zasady nabywania gruntów na cele inwestycyjne dla przedsiębiorców-użytkowników wieczystych

Rząd planuje przyjęcie projektu, regulującego nabywanie przez przedsiębiorców, którzy są użytkownikami wieczystymi gruntów Skarbu Państwa, prawa własności tych gruntów z zastosowaniem mechanizmów rynkowych, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1