Paweł Rzeźniczak

Prezentacja raportu Banku Pekao
ESG

U progu zielonej rewolucji: jakie perspektywy ma przed sobą sektor OZE w Polsce? Raport Banku Pekao

Odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejsze dla globalnej gospodarki i wszystko wskazuje na nieuchronne przyspieszenie „zielonej rewolucji”. Duże wyzwania w tym zakresie stoją również przed naszym krajem, a Bank Pekao będzie chciał odegrać istotną rolę w przejściu Polski do niskoemisyjnej gospodarki. Najnowszy raport ekonomistów banku kompleksowo podejmuje temat transformacji polskiej gospodarki w kierunku źródeł odnawialnych, przedstawiając jej perspektywy na tle trendów światowych i regionalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1