Paweł Gieryński

Bankowość

Abris sprzedał FM Bank

bank.03.400x268

PL Holdings S.àr.l. („PL Holdings”), spółka zależna funduszu private equity zarządzanego przez Abris Capital Partners („Abris”), realizując decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), sprzedała dzisiaj wszystkie swoje akcje w FM Banku PBP SA („FM Bank”).

Nabywcą akcji FM Bank PBP jest podmiot zależny funduszu zarządzanego przez AnaCap Financial Partners LLP („AnaCap”), europejski fundusz private equity specjalizujący się w inwestycjach w sektorze usług finansowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1