MSR 8

Artykuły

Sprawozdanie finansowe banków i instytucji finansowych, jako spółek publicznych

Przygotowanie dobrego sprawozdania finansowego banku, czy też innej instytucji finansowej nie jest proste i wymaga koncentracji na wielu aspektach. Istotną rolę odgrywa zgodność z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi raportowania finansowego (w szczególności MSSF), kompletność i jakość ujawnień, ich przejrzystość, a także przydatność dla odbiorców. Sprawozdanie finansowe stanowi bowiem podstawę analiz i ocen działalności danego banku, jest źródłem istotnych informacji wykorzystywanych przez deponentów oraz inwestorów w procesie decyzyjnym.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1