Monika Skolimowska

NBS 2018/09

Bankowość Spółdzielcza: Gotówka do lamusa?

Niewątpliwie nowe reguły obsługi gotówki – wprowadzone Zarządzaniem nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki – wprowadzają rewolucję w zakresie sprawozdawczości. Banki będą musiały podawać informacje o rodzajach posiadanych urządzeń, ich producentach, a także o liczbie egzemplarzy będących w użyciu w danej lokalizacji

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/11

Bankowość: Ocena zdolności kredytowej

Jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy dla konsumenta, któremu bank odmówił udzielenia
kredytu, jest pożyczenie gotówki w parabankach i firmach funkcjonujących w internecie. Choć
wydaje się to najprostszym rozwiązaniem, to może prowadzić do wpadnięcia w spiralę zadłużenia.
Skoro ktoś nie był w stanie spłacić bankowego zobowiązania terminowo, to czy będzie płacił na czas
drogą pożyczkę w parabanku?

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

Banki: Mieszkaniowy rachunek powierniczy

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska1. Ustawodawca wprowadził m.in. obowiązek otwierania rachunków powierniczych przez deweloperów, co przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów, ale stopień ochrony będzie zależał od rodzaju rachunku wybranego przez dewelopera oraz treści umowy rachunku podpisywanej z bankiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.07-09 (lipiec - wrzesień 2014)

Banki: Ryzyko kredytowe jako ważny element prawidłowego zarządzania bankiem – Znaczenie Systemu AMRON w ograniczaniu ryzyka kredytowego

kf.2014.k3.foto.049.250xRynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem. W praktyce każdy bank dąży do ograniczenia ryzyka kredytowego poprzez obniżenie poziomu udziału należności zagrożonych i zobowiązań pozabilansowych w portfelu kredytowym.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1