Mirosława Boryczka

Bankowość

Decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego

pko.bp.01.400x268Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego przyjęło rekomendację Zarządu Banku dotyczącą podziału zysku. Na dywidendę zostanie przeznaczone 937,5 mln złotych, czyli 0,75 złotych brutto na jedną akcję. WZA zdecydowało o powołaniu składu Rady Nadzorczej nowej kadencji, podjęło także uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska i związanych z nim zmian statutu Banku, które są jednym z warunków realizacji połączenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1