Mirosław Gorczyca

FN 2017/04-06 (kwiecień-czerwiec 2017)

Akademia: Czeskie standardy mieszkaniowe/ Czech Housing Standards

Wiodącym miernikiem standardu budowanych mieszkań jest w Czechach ich powierzchnia mieszkalna. Na podstawie danych o powierzchni mieszkalnej i powierzchni użytkowej mieszkań obliczono, że pm stanowiła w 2015 r. 69 proc. pum, z tego 75,2 proc. w budynkach wielorodzinnych oraz 69,1 proc. w jednorodzinnych. Z kolei średnia wielkość mieszkań zbudowanych w 2015 r. to 69 m2 pum w obiektach wielorodzinnych i 135 m2 pum w jednorodzinnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1