Michał Kotarski-Gałaj

Wykresy gospodarcze
BANK 2023/01

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – EY | Wytyczne EUNB i UKNF dotyczące roli i obowiązków AMLRO

Pierwszego grudnia 2022 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował stanowisko dotyczące pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AMLRO). Podstawą dla dokumentu są wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT (Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism) z 14 czerwca 2022 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1