Maciej Rogalski

Komentarze ekspertów

Podstawy prawne retencji danych w Polsce – czyli problem przetrzymywania przez operatorów telekomunikacyjnych informacji o naszych połączeniach

Temat przetrzymywania przez operatorów telekomunikacyjnych szczegółowych informacji o naszych połączeniach (tzw. retencji danych telekomunikacyjnych) i ich udostępniania odpowiednim służbom oraz organom wraca już od dłuższego czasu. Warto przy tym przypomnieć, iż jest to obowiązek nałożony na operatorów zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, który prócz pewnych aspektów natury „moralnej”, nakłada dosyć rozległe obowiązki w zakresie przechowywania danych, ich bezpieczeństwa oraz raportowania – czyli dosyć rozległej i kosztownej administracji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1