Łukasz Jastrzębski

Finanse i gospodarka

Gospodarka odpadami a ubezpieczenia środowiskowe

aig.04.400x216Istnieje wiele rodzajów działalności, które stwarzają ryzyko spowodowania szkody w środowisku. Jednym z nich jest gospodarka odpadami. Jaka odpowiedzialność spoczywa na podmiotach korzystających ze środowiska, w tym zarządzających składowiskami odpadów oraz zakładach zajmujących się przetwarzaniem odpadów komunalnych? Przed czym chroni ubezpieczenie środowiskowe? Jakie mogą być potencjalne koszty związane z naprawą negatywnych skutków oraz szkód w środowisku?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1