Logistyka

0001
Finanse i gospodarka

Jedna z największych grup przemysłowych na świecie inwestuje w Gdyni

China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. (CIMC) to pochodząca z Chin globalna spółka zatrudniająca ponad 60 000 pracowników i posiadająca ponad 300 firm członkowskich między innymi w Azji, Ameryce Północnej, Europie, Australii. Zasięg CIMC obejmuje ponad 100 państw. Teraz firma rozszerza swoją działalność i otwiera fabrykę naczep samochodowych w Gdyni.

CZYTAJ WIĘCEJ
Przedsiębiorca podpisujący dokumenty
Artykuły

Trzeba uszczelnić system tak, aby na rynku działały zasady uczciwej konkurencji

Opinia do projektu dokumentu Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 główne założenia projektu
Business Centre Club przekazał Ministerstwu Finansów uwagi do projektu dokumentu -Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu oraz Załącznika nr 1 Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka oraz swoje propozycje do poszczególnych podobszarów ryzyka opisanych w projekcie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Politechnika Opolska wdrożyła system TETA EDU

dlonie.laptop.01.400x266Wobec trudnych wyzwań stojących przed polskimi uczelniami, każda z nich musi znaleźć rozwiązanie by nie tylko przyciągnąć do siebie studentów, lecz również zapewnić im najlepsze możliwe warunki do zdobywania wiedzy. Nie byłoby to możliwe bez inwestycji w zaplecze technologiczne i rozwiązania do wspomagania zarządzania takimi placówkami. Politechnika Opolska wdrożyła w tym celu system TETA EDU.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Kierowcy poszukiwani, górnicy na bezrobocie

diagram.rozmowa.01.400x267Przedstawiciele branż transportu i logistyki, przemysłu oraz rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa deklarują największy wzrost zatrudnienia w II kwartale 2014 r. Sektor finansowy, na potrzeby badania ujęty łącznie z rynkiem nieruchomości i usługami, zajmuje piąte miejsce, ex aequo z branżą gastronomiczno-hotelarską; w obu grupach 7 proc. pracodawców deklaruje przyjmowanie nowych pracowników.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 2 Z 2