Jerzy Machowski

NBS 2018/02

Bankowość spółdzielcza – IPS: czy możliwe jest porozumienie ponad zrzeszeniami?

W końcu 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła funkcjonowanie systemów ochrony instytucjonalnej w zrzeszeniach banków spółdzielczych. Tę przełomową decyzję poprzedziły miesiące ożywionych dyskusji i polemik, obejmujących nie tylko zasadność powoływania IPS, ale również – a może przede wszystkim – docelowy model polskiej bankowości lokalnej. Dwa lata funkcjonowania sektora w nowych uwarunkowaniach zdają się potwierdzać słuszność obranego wówczas kierunku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1