Izby Rozliczeniowe CCP

Brexit
Gospodarka

Brexit: dłuższy oddech dla podmiotów działających poza rynkiem regulowanym instrumentów pochodnych

Komisja Europejska 21 września 2020 roku przyjęła decyzję o równoważności ram prawnych i nadzorczych Wielkiej Brytanii w odniesieniu do kontrahentów centralnych. Decyzja ta będzie stosowana od 1 stycznia 2021 roku i wygasa 30 czerwca 2022 roku, pisze Agnieszka Wicha, Starszy Specjalista w Zespole Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1