ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA

Artykuły | Raporty

Komunikat z 263. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 czerwca 2015 r.

knf.01.400x237W dwieście sześćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:
Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1