Daniel Wysocki

Cyberbezpieczeństwo | Technologie i innowacje | Wydarzenia

IT@BANK 2021: cyberbezpieczeństwo koniecznym elementem biznesu bankowego

Pandemia koronawirusa i wymuszone przez nią, przyspieszone przeniesienie się gospodarki do kanałów zdalnych wywołało poważne wyzwania dla bezpieczeństwa cyfrowego. Na problemy, jakie towarzyszyły przejściu instytucji finansowych w tryb awaryjny wskazywali uczestnicy debaty, odbywającej się w ramach drugiego webinarium tegorocznego wydarzenia IT@BANK.

CZYTAJ WIĘCEJ
Daniel Wysocki.
BANK 2021/11

IT@BANK 2021 | TECHNOLOGIE – ADVATECH | Bezpieczeństwo danych w hybrydowych środowiskach chmurowych

Jak dowodzi badanie przeprowadzone w 2020 r. przez Forrester Consulting [1] wśród 350 globalnych decydentów IT z różnych branż, strategie rozwoju infrastruktury IT w ich organizacjach zmierzają w kierunku tworzenia środowisk chmury hybrydowej, czyli łączącej usługi chmury publicznej i prywatnej. Na taki stan rzeczy mają wpływ rosnące wymagania użytkowników związane z dostępnością usług i danych, na co wskazało 58% respondentów; pojawiające się nowe technologie, które okazały się ważne w 56% odpowiedzi oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz aplikacji. Na ten ostatni czynnik wskazało 77% menedżerów IT.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1