Centrum Edukacji Języka Migowego Polskiego Związku Głuchych

Krzysztof Pietraszkiewicz
Edukacja finansowa | Finanse osobiste | Prawo i regulacje

Słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym pomoże w kontaktach z bankami

Prace nad słownikiem pojęć, które winien znać świadomy konsument usług finansowych, przeznaczonym dla osób głuchych, prowadziły wspólnie Narodowy Bank Polski i Związek Banków Polskich. Słownik zawiera 150 haseł. Zostały one przetłumaczone na Polski Język Migowy oraz opatrzone opisami i wideo z lektorem języka migowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1