Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych

Nieruchomości | Prawo i regulacje

Numery ksiąg wieczystych: czy bezpieczeństwo danych osobowych naprawdę wyklucza ich dostępność?

Spór wokół udostępniania numerów ksiąg wieczystych w przestrzeni cyfrowej można w największym skrócie podsumować starym przysłowiem „Wiemy, że dzwonią, ale nie wiemy, w którym kościele”. Nie ma wątpliwości, że w obecnym stanie prawnym wykorzystanie danych właścicieli nieruchomości, ujętych w księgach wieczystych, wbrew przepisom RODO jest jak najbardziej możliwe. Rzecz w tym, że lekarstwo, zaproponowane przez nadzór nijak nie pomaga w uleczeniu tej choroby, przyczyniając się dodatkowo do wyhamowania cyfryzacji tej jakże istotnej sfery obrotu gospodarczego oraz do umocnienia szarej strefy obrotu numerami ksiąg wieczystych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

20 PLN za wyszukanie księgi wieczystej – ucierpi realizacja celu regulacji

dlon.gotowka.02.400x267Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości wysokość opłaty – 20 PLN – za wyszukanie księgi wieczystej w centralnej bazie ksiąg wieczystych jest nieuzasadniona i uderzy przede wszystkim w wierzycieli dochodzących swoich należności na drodze postępowania egzekucyjnego. Dlatego proponujemy jej likwidację lub znaczne obniżenie – głosi stanowisko Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Nowy przepis dotyczy dostępu do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW) – bazy dostępnej dla komorników sądowych i notariuszy.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1