Bezrobocie

Komentarze ekspertów

Osłabienie gospodarki

morawski.ignacy.fm.pbc.bank.01.267x400Dziś o 10.00 w Polsce dane o sprzedaży detalicznej, o których więcej piszę na kolejnej stronie. GUS poda również dane o bezrobociu – ze wstępnych informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 12,1 proc. Poza tym, dzień będzie spokojny pod względem publikacji makro.
Ministerstwo Finansów sprzeda dziś obligacje WZ0119 i PS0719 łącznie za 3-5 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Indeksy koniunktury GUS ustabilizowały się

morawski.ignacy.fm.pbc.bank.01.267x400Dziś o 10.00 w Polsce dane o sprzedaży detalicznej, o których więcej piszę na kolejnej stronie. GUS poda również dane o bezrobociu – ze wstępnych informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 12,1 proc. Poza tym, dzień będzie spokojny pod względem publikacji makro.
Ministerstwo Finansów sprzeda dziś obligacje WZ0119 i PS0719 łącznie za 3-5 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ
Komentarze ekspertów

Na rynku wraca ryzyko geopolityczne

kiepas.marcin.02.250x376Kończący się tydzień obfitował w liczną grupę wydarzeń, począwszy od krajowych danych makro, poprzed dane z największych gospodarek, wystąpienie Janet Yellen w Kongresie, a na wynikach spółek z USA kończąc, które aspirowały do miana wydarzenia tygodnia. Nieoczekiwanie stało się nim zestrzelenie przez prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy malezyjskiego samolotu pasażerskiego z 298 osobami na pokładzie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Raport NBP: stopniowa poprawa sytuacji na polskim rynku pracy

pracownicy.01.400x271Istotny wzrost liczby osób pracujących w porównaniu z rokiem ubiegłym, spadek ryzyka utraty pracy oraz wzrost aktywności zawodowej osób w różnych grupach wiekowych – takie wnioski płyną z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski raportu o rynku pracy w I kwartale 2014 roku. W najnowszej edycji opracowania, poza analiza i rodzimego rynku pracy, znalazły się informacje dotyczące pracy Polaków na rynku niemieckim i brytyjskim, a także zatrudniania pracowników zza wschodniej granicy przez polskich przedsiębiorców.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość | Finanse i gospodarka | Raporty

Jak ratować „stracone pokolenie” Europy

Chociaż nie doświadczyli wojny, jak ich dziadkowie, to w przeciwieństwie do rodziców, muszą zmagać się z głębokim kryzysem gospodarczym. Wysokie bezrobocie, stagnacja wynagrodzeń i niewielkie szanse na awans w połączeniu z nieuchronnym kredytem hipotecznym to warunki, które definiują europejskie „stracone pokolenie”. Jak głębokie piętno na młodych ludziach wywrze dramatyczna sytuacja na rynku pracy, która prawdopodobnie szybko się nie zmieni, mimo poprawy wskaźników wzrostu gospodarczego?

CZYTAJ WIĘCEJ
Finanse i gospodarka

Kierowcy poszukiwani, górnicy na bezrobocie

diagram.rozmowa.01.400x267Przedstawiciele branż transportu i logistyki, przemysłu oraz rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa deklarują największy wzrost zatrudnienia w II kwartale 2014 r. Sektor finansowy, na potrzeby badania ujęty łącznie z rynkiem nieruchomości i usługami, zajmuje piąte miejsce, ex aequo z branżą gastronomiczno-hotelarską; w obu grupach 7 proc. pracodawców deklaruje przyjmowanie nowych pracowników.

CZYTAJ WIĘCEJ
bezrobocie
Artykuły

Młody, bezrobotny i nadwykształcony

Ponad ¾ studentów uważa, że studia zwiększają szanse na rynku pracy. Niestety, aż 90 proc. tegorocznych maturzystów i studentów przyznaje, że absolwenci krajowych uczelni nie są wystarczająco przygotowani do pracy – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Polish Open University. Bezrobocie wśród młodych ludzi cały czas rośnie. Już teraz według badań GUS niemal co trzeci absolwent (30,7 proc.) jest zarejestrowany jako bezrobotny. Czy mamy zatem do czynienia z pokoleniem młodych, bezrobotnych i nadwykształconych?

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 17 Z 17