Anna Kowalewska

BANK 2022/03

Raport Specjalny | Horyzonty Bankowości 2022 – PwC | Dlaczego wskaźniki ESG powinny być częścią procedur KYC?

Należyta staranność wobec klienta (Customer Due Diligence – CDD) jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem związanym z przestępstwami finansowymi i praniem pieniędzy w ramach działalności biznesowej instytucji finansowych. Jednak w miarę jak zmienia się otoczenie regulacyjne, a kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, prawami człowieka i odpowiedzialnością społeczną zyskują na znaczeniu, instytucje finansowe znajdują się pod coraz większą presją, aby rozszerzyć swoje spojrzenie na ryzyko oraz uwzględnić kwestie środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (Environment, Social, Governance – ESG) przy ocenie swojej obecnej i przyszłej bazy klientów.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1