Anna Hrycaj

Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich
Firma | Wydarzenia

EKF 2020, jak restrukturyzować firmy w czasie kryzysu?

Jednym z nieuniknionych rezultatów obecnego kryzysu będzie istotny wzrost zadłużenia polskich firm, nierzadko skutkujący niewypłacalnością. To z kolei przełoży się na zwiększenie liczby postępowań restrukturyzacyjnych w sądach. Jakie rozwiązania wspierające restrukturyzację przewidziano w ramach tarczy antykryzysowej, i jak oceniają je poszczególni interesariusze? Kwestiom tym poświęcony była debata, rozpoczynająca drugi dzień obrad Europejskiego Kongresu Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1