Anna Bryła

BANK 2024/03

Raport Specjalny | Trendy Bankowości 2024 – Deloitte | Ewolucja finansów: BIK we współpracy z Deloitte tworzą pionierską platformę ESG dla sektora bankowego. Dlaczego ta innowacja jest tak ważna?

W dobie zmian regulacyjnych, związanych z Europejskim Zielonym Ładem, a także narastającej świadomości ekologicznej oraz społecznej odpowiedzialności, współczesny sektor finansowy stoi przed wyzwaniami, które wymagają nie tylko refleksji, lecz przede wszystkim podjęcia konkretnych działań w ramach organizacji. Banki oraz inne podmioty finansowe uświadamiają sobie wagę integracji zasad zrównoważonego rozwoju z procesami wewnętrznymi, systemem zarządzania ryzykiem oraz strategią organizacji. Jednocześnie, sektor finansowy ma mieć wpływ na transformację przedsiębiorstw niefinansowych poprzez przekierowanie finansowania w kierunku zrównoważonych inwestycji.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1