Agricultural Bank of China Ltd.

Koronawirus COVID-19 na tle wykresu gospodarczego
Gospodarka | Komentarze ekspertów

Jaki będzie wpływ pandemii koronawirusa na gospodarki Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji?

rzedstawiamy w skróconej formie nasz scenariusz makroekonomiczny na lata 2020-2021 dla krajów regionu – Estonii, Litwy, Łotwy i Słowacji. Sytuacja makroekonomiczna tych państw jest szczególnie ciekawa ze względu na ich członkostwo w strefie euro. Z uwagi na brak krajowej polityki pieniężnej głównym kanałem łagodzenia negatywnego wpływu pandemii na tempo wzrostu gospodarczego pozostaje polityka fiskalna. Czynnikiem różnicującym te gospodarki pozostaje również skala zachorowań w trakcie drugiej fali pandemii i obostrzenia nałożone przez rządy mające na celu przeciwdziałanie jej rozprzestrzenianiu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krystian Jaworski - Credit Agricole Bank Polska
Komentarze ekspertów

Wciąż niskie wykorzystanie mocy wytwórczych, eksport nadal kuleje

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju do -17,0% wobec -24,6% w kwietniu, kształtując się nieznacznie poniżej konsensusu rynkowego (-16,8%) i powyżej naszej prognozy (-20,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju o 12,2% m/m.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1