Tadeusz Białek

Tadeusz Białek
Tadeusz Białek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Prezes

Związek Banków Polskich

doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Z sektorem bankowym związany od 2003 r. W latach 2010-2020 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Prawno – Legislacyjnego ZBP.

Od 2020 wiceprezes Związku Banków Polskich. Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Przewodniczący Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków. Pełnił liczne funkcje w ramach reprezentacji sektora bankowego na poziomie krajowym i europejskim w ramach Europejskiej Federacji Bankowej (EBF). Brał udział w licznych pracach legislacyjnych dotyczących kluczowych regulacji w zakresie funkcjonowania sektora bankowego. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP