Szybko przybywa przeterminowanych zobowiązań kredytowych firm

Szybko przybywa przeterminowanych zobowiązań kredytowych firm
Sławomir Grzelczak. Źródło: BIG InfoMonitor
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W ciągu 12 miesięcy obserwujemy w naszych bazach dwucyfrową dynamikę przyrostu przeterminowanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych: przetwórstwa przemysłowego, handlu, budownictwa i transportu - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor odnosząc się do danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK z maja 2023 roku.

„W ciągu roku, licząc od końca maja 2022, zaległości biznesu wobec instytucji finansowych, jak i w relacjach B2B wzrosły o niemal 3,3 mld zł (8,4 proc.). Gros z tej kwoty – ponad 2 mld zł – to niestety efekt pierwszych pięciu miesięcy tego roku i przede wszystkim dorobek branż z największym udziałem w tworzeniu PKB: handlu, przetwórstwa przemysłowego i transportu, a także firm zajmujących się działalnością profesjonalną naukową i techniczną czy zakwaterowania i gastronomii. Kłopoty z terminowymi płatnościami ma obecnie ponad 313 tys. aktywnych, zawieszonych i zamkniętych przedsiębiorstw, czyli 5 proc.” – alarmuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. 

„Wyczerpały się środki z tarcz pomocowych, a spowolnienie gospodarcze i nadal wysoka inflacja stają się coraz bardziej dokuczliwe i silniej oddziałują na płynność finansową przedsiębiorstw. Koszty utrzymują się na wysokim poziomie, wciąż rośnie presja płacowa. Przed chwilą mieliśmy drugą w tym roku podwyżkę wynagrodzenia minimalnego, którego wysokość przekłada się także na płacone przez przedsiębiorców składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie firmy coraz bardziej dostrzegają ograniczenia dalszego wzrostu cen z uwagi na racjonalizację zachowań klientów, którzy nie są już gotowi akceptować wciąż rosnących stawek. Najlepiej potwierdza to trzeci kwartał spadku konsumpcji prywatnej” – dodaje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Prawie każdy płaci z opóźnieniem

W okresie od końca maja 2022 do końca maja 2023, opóźnione o min. 30 dni raty kredytów oraz zgłoszone do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor nieopłacone faktury na min. 500 zł wzrosły w handlu o 10 proc. do 8,66 mld zł, to samo miało miejsce w przetwórstwie przemysłowym, które ma już 7,26 mld zł przeterminowanych zobowiązań.

Odzwierciedlający problemy swoich klientów transport zwiększył w tym czasie zaległości o ponad 11 proc. do 2,79 mld zł, a budownictwo o 15 proc. do 6,28 mld zł. Działalność profesjonalna i naukowa ma po roku o 15 proc. długów więcej, 2,43 mld zł. Zakwaterowanie i gastronomia pokazuje 1,88 mld zł zaległości, o jedną dziesiątą więcej.  

Pogorszenie jakości rozliczeń B2B potwierdza też cokwartalne badanie Skaner MŚP, z którego wynika, że obecnie aż 82 proc. przedsiębiorców ma kontrahentów, którym zdarza się nie płacić na czas, podczas gdy przed rokiem odsetek ten wynosił 64 proc. Udział firm odbierających przelewy opóźnione o ponad 30 dni wzrósł z 44 do 56 proc., a oczekujących ponad dwa miesiące z 30 do 42 proc. Negatywne zmiany zaszły w każdej branży.

UOKiK reaguje

– UOKIK nałożył właśnie na 16 firm ponad 20 mln zł kar finansowych za niepłacenie w terminie dostawcom. Wiele innych podmiotów upomniał, mobilizując do zachowania fair wobec swoich kontrahentów. Urząd zrobił to w samą porę, bo przyrost zaległości przedsiębiorstw zaczął w tym roku przyspieszać – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak.

Czytaj także: UOKiK nałożył 20 mln zł kar za zatory płatnicze także na najbardziej znane marki>>>

Źródło BIG InfoMonitor