Szukamy rozwiązań na miarę potrzeb

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kupczyk.zdzislaw.04.400x227Rozmowa ze Zdzisławem Kupczykiem - Prezesem Zarządu BPS S.A.

Maciej Małek: Trwają prace, raport jest swoistą fotografią tego, co już się udało osiągnąć, ale wiadomo, że przed nami jeszcze duża praca do wykonania. Jest także parę pytań, które czekają na rozstrzygnięcie.

Zdzisław Kupczyk: Z pewnością zauważamy szereg działań, które mają dynamizować nasze działanie jeżeli chodzi o bank BPS, a także o całe zrzeszenie. Odwołujemy się do doświadczeń tych, którzy przed nami pewne obszary penetrowali natomiast niewątpliwie poszukujemy także własnych rozwiązań, które są na miarę czasu i potrzeb. Wcześniej było awizowane, że 25lecie jest szczególnym okresem, który wywarł swoiste piętno na bankowości spółdzielczej i w pewien sposób zilustrował oczekiwania jeżeli chodzi o banki zrzeszające. Nie zawsze jest tak, że na koniec jesteśmy ze wszystkiego zadowoleni. Banki zrzeszające są niewątpliwie ogromnym dorobkiem banków spółdzielczych. Banki mają obowiązek zadbać o to, aby być kreatorami nowych rozwiązań skutecznych na polu bankowości spółdzielczej. Z drugiej strony banki zrzeszające mają obowiązek zadbać aby z ich obecności, usług były zadowolone banki spółdzielcze – i klienci i akcjonariusze. Sektor polskiej spółdzielczości przeżywa dość trudny okres w swojej historii, ale jestem przekonany, że wysiłek, który już został włożony i to, co jest przed nami w sposób skuteczny pozwoli, pozwoliło opanować trudną sytuację. Wyniki, które na dzisiaj prezentujemy, a także raportujemy do KNFu dokumentują nasz ogromny wysiłek i pokazują, że bank nie stracił swojej siły i potrafi generować wynik dodatni, służyć w sposób skuteczny swoim akcjonariuszom.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo: „Zdzisław Kupczyk: Szukamy rozwiązań na miarę potrzeb

aleBank.pl