Szkoła bez zbędnej biurokracji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi działania zmierzające do uproszczenia procedur adminisszkola.01.250x167tracyjnych związanych z pracą nauczyciela. Podobną potrzebę dostrzegł również Premier Donald Tusk. Warto podkreślić, że już od kilku miesięcy w MEN trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń dotyczących dokumentacji przebiegu nauczania oraz organizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, które mają uprościć biurokratyczną sprawozdawczość. Będą one w najbliższym czasie przesłane do konsultacji.

Dodatkowym zadaniem, jakie minister Szumilas postawiła obecnie przed urzędnikami resortu, jest inwentaryzacja całego prawa oświatowego stanowionego przez MEN, pod kątem procedur wymagających od nauczycieli wszelkiego rodzaju sprawozdawczości. Na jej podstawie podjęte zostaną decyzje dotyczące likwidacji, ograniczeń lub uproszczenia części z nich.

Źródło: www.men.gov.pl