Sześciolatki gotowe do szkoły, szkoły gotowe na sześciolatki – rozpoczyna się II edycja konkursu „Mam 6 lat”!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dzieci.szkola.01.250x167W 90 procentach polskich szkół są już sześciolatki. Badania i analizy pokazują, że dzieci w tym wieku bardzo dobrze sobie radzą, osiągając w szkole wyniki czasami lepsze, niż ich siedmioletni koledzy. By upowszechniać dobre praktyki szkół, w których uczą się sześciolatki, a także przedszkoli, które skutecznie - również dzięki współpracy z rodzicami - przygotowują dzieci do wcześniejszego rozpoczęcia nauki, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas ogłosiła dziś (21 listopada) II edycję konkursu "Mam 6 lat". Konkurs skierowany jest do rad rodziców w szkołach i przedszkolach oraz do dzieci.

Wcześniejsza nauka w szkole, wbrew pojawiającym się niekiedy obiegowym opiniom nie oznacza odbierania dziecku dzieciństwa. To raczej wykorzystanie jego potencjału i stworzenie mu optymalnych warunków rozwoju. Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do poznawania ciekawych obszarów wiedzy, opanowania nowych umiejętności oraz kontaktu z innymi dziećmi i dorosłymi. Nauka w środowisku szkolnym pozwala na budowanie poczucia własnej wartości i dalszy rozwój samodzielności – mówi minister edukacji Krystyna Szumilas.

Nadchodzący rok szkolny jest ostatnim, w którym rodzice mogą podjąć decyzję o rozpoczęciu przez ich sześcioletnie dziecko nauki w I klasie. Od września 2014 roku, do pierwszej klasy szkoły podstawowej pójdą już wszystkie dzieci sześcioletnie oraz te dzieci siedmioletnie, które nie rozpoczęły nauki w szkole w wieku sześciu lat. Zależy mi na dostarczeniu rodzicom wszelkich informacji, które pomogą im w podjęciu decyzji – dodaje.

Organizowany już po raz drugi konkurs „Mam 6 lat” ma na celu wyłonienie i wypromowanie najciekawszych  działań wspierających adaptację dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej.

Chcemy dotrzeć z przekazem do rodziców najmłodszych dzieci i pokazać im, że sześciolatki dobrze radzą sobie w pierwszej klasie, a szkoły są bezpieczne i dobrze przygotowane na ich przyjęcie – mówi minister Krystyna Szumilas i podkreśla, że czas skończyć ze straszeniem dzieci i rodziców I klasą zwłaszcza, że zdaniem psychologów, wzbudzanie lęku przed szkołą może mieć negatywne konsekwencje w przyszłości i wpływać na późniejsze sukcesy szkolne uczniów.

Między innymi dlatego w tym roku – oprócz rad rodziców – udział w konkursie mogą wziąć też uczniowie klas I-III,  które  poszły do szkoły jako sześciolatki. Przewidziano dla nich specjalną kategorie konkursową pod tytułem „Mam 6 lat i potrafię…”. W formie listów, rysunków, filmików dzieci będą mogły zaprezentować umiejętności, jakie nabywają w szkole.

Prace oceniane będą w II etapach – regionalnym i krajowym. Najlepsze prace na poziomie regionalnym wybiorą Kuratorzy Oświaty a krajowym – kapituła  powołana przez Ministra Edukacji Narodowej. W ramach konkursu Minister Edukacji Narodowej przyzna też wyróżnienia „Samorząd na 6” tym samorządom, z których najwięcej sześciolatków rozpocznie we wrześniu 2013 naukę w I klasie.

Równocześnie z konkursem „Mam 6 lat” rozpoczynają się inne działania informacyjne MEN. Do szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodziców w najbliższych dniach wysłane zostaną plakaty, listy i ulotki zawierające m.in. z informacje o tym, jak sprawdzić, czy dziecko jest gotowe by pójść do szkoły. Do samorządów trafi z kolei prośba o zorganizowanie takich działań, dzięki którym rodzice dzieci 6-letnich  i same sześciolatki będą mogły  jak najlepiej zapoznać się z warunkami w szkole i  poznać przyszłych wychowawców (spotkania w szkołach, dni otwarte, wspólne lekcje, wycieczki do szkoły). W tym roku, mimo, że obowiązek szkolny dla 6-latków przesunięty został na 2014 rok, na taki krok zdecydowali się rodzice 17, 5 proc. dzieci.

Na stronie MEN, w zakładce www.men.gov.pl/mam6lat będą się też pojawiały opisy dobrych praktyk, wyniki badań i artykuły ekspertów dotyczące funkcjonowania sześciolatka w szkole. – Wierzę, że w ten sposób rozwiejemy wszelkie wątpliwości rodziców i przekonamy, że 6-latek w szkole pozostaje tym samym 6-latkiem, ale z większymi możliwościami – mówi minister Krystyna Szumilas.

Regulaminy konkursu oraz arkusze zgłoszeniowe znajdują się na stronach kuratoriów oświaty.

Najważniejsze daty w II edycji konkursu „Mam 6 lat”:
21  listopada 2012 – ogłoszenie konkursu, rozpoczęcie zbierania prac konkursowych na poziomie regionalnym;
22 lutego 2013 – zakończenie zbierania prac na poziomie regionalnym;
25 lutego – 11 marca 2013 – ocena prac na poziomie regionalnym oraz wyłonienie laureatów regionalnych podczas Regionalnych Gal Konkursu;
11 – 29 marca 2013 –  wybór najlepszych prac na poziomie ogólnopolskim
11 kwietnia 2013 – uroczysta Ogólnopolska Gala Konkursu.

Źródło: www.men.gov.pl