System Ochrony SGB: Początki nie są łatwe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Tuż po światowym kryzysie finansowym z 2008 r. wiadomo było, że w Unii Europejskiej powstają nowe przepisy, które mają wzmocnić bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez instytucje finansowe, w tym banki. Choć z bankami działającymi w Polsce kryzys obszedł się raczej łaskawie, a obronną ręką wyszły z niego banki spółdzielcze, należało przystąpić do działań, których efektem miało być wdrożenie unijnych przepisów, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa tych instytucji.

Ewa Kamińska

Wzrzeszeniu SGB, w połowie 2013 r. rozpoczęły się szerokie konsultacje nad sposobem zaimplementowania nowych przepisów. Ostatecznie zrzeszone banki spółdzielcze wybrały rozwiązanie polegające na przekształceniu zrzeszenia w instytucjonalny system ochrony z wyodrębnioną, w formie spółdzielni osób prawnych, jednostką zarządzającą. Uznano, że takie zmiany najskuteczniej będą zwiększały bezpieczeństwo działania i jednocześnie pozwolą na skorzystanie z ulg i preferencji, które zostały przyznane instytucjonalnym systemom ochrony w regulacjach unijnych.

Ewa Kamińska

Członek Komisji Organizacyjnej Systemu
Ochrony SGB, wcześniej Zespołu ds. tworzenia
IPS. Specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem
bankowym. Od wielu lat pracy zawodowej
posiada kontakt ze specyfiką działalności
banków spółdzielczych.

Pionierskie rozwiązanie

Zapisy rozporządzenia CRR nie rozpieszczały zespołu, który przystąpił do prac nad regulacjami normującymi działanie Systemu Ochrony SGB. Ustawodawca podał ogólne warunki, które ma spełniać grupa banków, aby mogła być uznana za system ochrony. Skorzystano z dotychczasowych rozwiązań zrzeszeniowych, wprowadzając jednocześnie mechanizmy zabezpieczające. Zapału dodawał fakt, że miało to być pionierskie rozwiązanie, które zacznie funkcjonować w Polsce.

Warto podkreślić, że w Polsce, ponieważ w innych krajach europejskich od wielu lat tego typu rozwiązania stosowane są przez spółdzielcze instytucje finansowe. W Niemczech system ochrony instytucjonalnej obowiązuje od blisko 70 lat. Takie rozwiązanie wymusiło samo życie. Niemcy uznali, że tak będzie bezpieczniej. Rozwiązanie BVR sprawdziło się w praktyce: przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa a jednocześnie pozostawia bankom autonomię działania.

Po ponad dwuletnim okresie prac nad wdrażaniem unijnych przepisów do bankowości spółdzielczej, 23 listopada 2015 r. przedstawiciele 191 banków spółdzielczych zrzeszenia SGB oraz zarząd banku zrzeszającego – SGB- -Banku S.A. podpisali umowę Systemu Ochrony SGB. Powstała organizacja stworzona przez banki spółdzielcze dla banków spółdzielczych. U podstaw systemu leży z jednej strony wzajemne zaufanie, z drugiej zaś wzajemna kontrola.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI