System ochrony instytucjonalnej IPS: Własną pracą i pomocą, a siłami zjednoczonymi

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.10.foto.022.b.250xCzy system IPS wzmocni sektor banków spółdzielczych, czy tylko posłuży spełnieniu regulacyjnych norm płynności? Czy unijna dyrektywa CRD IV pozwoli odwrócić spadkowe trendy w efektywności zrzeszeń? Odpowiedzi szukali uczestnicy panelu VI FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

W debacie wzięli udział ALICJA HUCZYŃSKA – prezes Bank Spółdzielczy w Koronowie, ADAM DUDEK – prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej, BARTOSZ KUBLIK – prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, MACIEJ OBRĘBSKI – członek zarządu ds. analiz i zarządzania ryzykami Banku Spółdzielczego w Poddębicach, TOMASZ MIRONCZUK, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., ADAM SKOWROŃSKI, wiceprezes SGB-Banku S.A., DARIUSZ TWARDOWSKI, dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych UKNF. Moderatorem debaty był JERZY BAŃKA – wiceprezes Związku Banków Polskich.

DARIUSZ TWARDOWSKI, dyrektor w UKNF: Decyzja o implementacji systemu IPS poprawi istotnie poziom krótkoterminowej płynności, w szczególności wykazywanej przez banki zrzeszające.

DARIUSZ TWARDOWSKI radzi, żeby na system ochrony instytucjonalnej nie patrzeć jak na zło konieczne, a rodzaj przywileju. – IPS oznacza możliwość zastosowania korzystnych parametrów biznesowych, między innymi przy liczeniu wskaźnika LCR. Analizy UKNF wskazują, że decyzja o implementacji systemu IPS poprawi istotnie poziom krótkoterminowej płynności, w szczególności wykazywanej przez banki zrzeszające. Regulator unijny zakłada, że struktura zintegrowana może korzystać z niższej wagi wypływów środków od banków. IPS umożliwia więc efektywną działalność przy zachowaniu dorobku sektora. W regulacjach CRD-4 jest miejsce na implementację wszystkich dobrych pomysłów i rozwiązań, łącznie z tą oglądaną w TV wspólną reklamą zrzeszeń.

NIC O NAS BEZ NAS

MACIEJ OBRĘBSKI przypomina, że w opublikowanej dyrektywie CRD-4 rozszerzono w stosunku do projektu możliwości stosowania 25 proc. wagi wypływu. – Poziom ten może być uwzględniany w przypadku, cytuję: „deponenta w celu skorzystania z usług rozliczenia gotówkowego i usług świadczonych przez centralną instytucję kredytową, gdy ta instytucja kredytowa jest zrzeszona w sieci zgodnie z przepisami prawnymi lub ustawowymi”. W Polsce ustawodawca przyznał to uprawnienie zrzeszeniom. Przyjmując wagę 25 proc., uzyskamy dla Banku BPS wskaźnik płynności bieżącej LCR na poziomie 1,99, a dla SGB-Banku – 1,49, co spełnia normy rekomendowane dopiero na 2018 r.

MACIEJ OBRĘBSKI, członek zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach: Wdrożenie systemu IPS grozi wytransferowaniem kapitału z banków lokalnych, utratą kontroli nad funduszami członkowskimi gromadzonymi przez ostatnich 20 lat.

– Wdrożenie systemu IPS grozi wytransferowaniem kapitału z banków lokalnych, utratą kontroli nad funduszami członkowskimi gromadzonymi przez ostatnich 20 lat. Nasze obecne zaangażowanie w banku zrzeszającym wynosi do 10 proc. kapitału, proponuję zatem, aby określić ten pułap na poziomie 25 proc. funduszu udziałowego. W ten sposób wzmocnimy pozycję i rolę udziałów spółdzielczych. Moim zdaniem minimum depozytowe nie powinno służyć bankom zrzeszającym do pokrywania rezerwy, należy je powiązać z akcją kredytową, aby banki te nie generowały nadmiernego ryzyka.

– Jeżeli każdy bank spółdzielczy z osobna osiąga normy kapitałowe, to nie ma podstaw do mówienia, że jako zrzeszenie jesteśmy niepłynni. We Francji jedna z bankowych grup spółdzielczych odnotowała współczynnik wypłacalności 2 proc. i wymaga obecnie dokapitalizowania na poziomie 400 proc. posiadanych funduszy. Duże banki to niestety duży problem, a dyrektywa CRD-4 jest im dedykowana, i chyba nie przypadkiem została napisana… w Paryżu. W naszych bankach stawialiśmy zawsze na indywidualne standardy bezpieczeństwa. Mamy potencjał dobrze skapitalizowany, a dyrektywa ustanawia dodatkowe bufory kapitałowe, które może nam narzucać nadzorca. Płynność to nic innego jak fundusze własne. Od komercji różnimy się tym, że mamy nadwyżkę kapitału i możemy przejść turbulencje kryzysu na dużo niższym poziomie ryzyka. W Irlandii największy bank posiada 34 proc. kredytów zagrożonych, a rząd jest gotowy mu pomagać! My nigdy nie dostaliśmy podobnego wsparcia! System IPS nie gwarantuje bezpieczeństwa grupy. W Hiszpanii działał model zrzeszenia zintegrowanego i nie wytrzymał próby czasu. Czemu ma służyć efektywność? W bankach komercyjnych jest po to, żeby płacić dywidendę, dla nas liczy się człowiek i jeden głos, a nie jedna złotówka.

MILIARDY W ROZUMIE

BARTOSZ KUBLIK zwraca uwagę, że można być społecznie efektywnym, nie tylko w kategoriach finansowych, jednakowoż zawsze trzeba… dobrze liczyć. – Na bazie umów zrzeszeniowych i ustawy z 7 grudnia 2000 r. da się zastosować 25-proc. wagę wypływów. Mamy kryzys zaufania w sektorze, który odnosi się również do wdrażania regulacji. Wielokrotnie słyszymy o stosowaniu zasady proporcjonalności i subsydiarności, ale praktyka jest zgoła inna. Ostatnio głośno mówi się o próbie skonsolidowania środków samorządowych w BGK. Oznaczałoby to, że zamiast korygować tendencje do centralizacji kapitału, rząd wspiera de facto procesy globalizacji. W moim banku przełoży się to na zmniejszenie o 60 mln zł środków, które każdego dnia osadzały się na rachunkach jednostek samorządowych. Nie pomnożymy tego pieniądza w lokalnych kredytach, do udzielania których jesteśmy powołani.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI