Sukces polskiego panelu podczas konferencji SIBOS 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

konferencja.01.400x267Podczas tegorocznej konferencji SIBOS 2014, która miała miejsce w Bostonie, reprezentanci polskiego sektora finansowego przygotowali panel dyskusyjny "Polish financial sector - leading edge of global innovation", prezentujący osiągnięcia Polski w budowaniu sektora finansowego na przestrzeni ostatnich 25 lat. W tym czasie polski rynek przeszedł głębokie zmiany i stał się jednym z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych rynków w Europie i na świecie, zwłaszcza w kwestii systemów płatności.

Polski panel cieszył się ogromnym zainteresowaniem i zgromadził liczną publiczność zainteresowaną rozwojem rynku finansowego w Polsce oraz usługami, jakie świadczy.

W skład panelu weszli:

  • Piotr Wiesiołek, Pierwszy Zastępca Prezesa NBP
  • Iwona Sroka, Prezes KDPW I KDPW_CCP
  • Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich
  • Michał Szymański, Wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej
  • Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP
  • Michał Panowicz, Dyrektor Departamentu Marketingu i Rozwoju Biznesu mBank SA

Moderatorem dyskusji był Chris Skinner, twórca Digital Bank, The Financial Services Club.

Panel otworzyło wystąpienie Piotra Wiesiołka, Pierwszego Zastępcy Prezesa NBP, który przedstawił główne wskaźniki polskiej gospodarki oraz sektora finansowego.

Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP mówiła o stworzeniu w Polsce wiodącej w Europie Centralnej infrastruktury rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych jako drogi do podniesienia jakości i zwiększenia bezpieczeństwa polskiego rynku finansowego. Dzięki komplanarnemu pakietowi usług oferowanych przez spółki Grupy KDPW (Krajowemu Depozytowi – CSD oraz izbie rozliczeniowej KDPW_CCP) polski rynek oferuje m.in. dostęp do nowoczesnych i zgodnych z międzynarodowymi standardami usług rozliczeniowych, rozrachunkowych, depozytowych, corporate actions oraz dodatkowych. Grupa KDPW może poszczycić się trzecią autoryzowaną zgodnie z EMIR izbą rozliczeniową typu CCP w Europie, zarejestrowanym w ESMA Repozytorium Transakcji, usługami   Globalnej Agencji Numerującej, nadającej kody ISIN i LEI, czy przygotowaniami do autoryzacji CSD.

Mieczysław Groszek, Wiceprezes Związku Banków Polskich, mówił o roli sektora bankowego oraz znaczeniu odpowiednich regulacji i nadzoru w transformacji polskiego systemu finansowego z gospodarki centralnie planowanej do innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Z kolei Adama Tochmański z NBP przedstawił działania banku centralnego, jako współtwórcy i katalizatora rozwoju bezpiecznego i sprawnego polskiego systemu płatniczego.

Michał Szymański mówił o nowoczesnych oraz innowacyjnych usługach rozliczeniowych w obszarze płatności detalicznych jako odpowiedzi infrastruktury systemu płatniczego na biznesowe potrzeby banków i ich klientów. Reprezentant polskiego sektora bankowego, Michał Panowicz z mBanku, zaprezentował znaczenie tego sektora w procesie transformacji. Dzięki dynamicznemu rozwojowi polskie banki  są obecnie dostawcami nowoczesnych i konkurencyjnych usług.

Relację z polskiego panelu prezentuje wydawana specjalnie na okazję konferencji gazeta SIBOS ISSUES w artykule „Warsaw is open for business!”. Pozytywny artykuł prezentuje osiągnięcia polskiego rynku finansowego, a cytowana w nim Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka mówi o osiągnięciach polskiej infrastruktury post-trade: wydzieleniu izby rozliczeniowej i jej autoryzacji na gruncie EMIR, rozwojowi usług, przyciąganiu nowych uczestników CCP i CSD, w tym także zagranicznych. Podkreśla także rolę Grupy KDPW w zapewnieniu stabilności finansowej państwa.

Konferencja SIBOS organizowana jest od 1978 roku. To jedna z najważniejszych konferencji sektora finansowego organizowana przez stowarzyszenie SWIFT, ściągająca co roku kilkuset wystawców i kilka tysięcy gości, przedstawicieli najważniejszych instytucji finansowych na świecie.

Źródło: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych