Stuprocentowy wzrost obrotów aukcyjnych i rekord na dzieło sztuki współczesnej.

Stuprocentowy wzrost obrotów aukcyjnych i rekord na dzieło sztuki współczesnej.
Fot. DESA Unicum
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
2014 rekordowym rokiem w domu aukcyjnym DESA Unicum. Niemal podwojona wartość sprzedaży na aukcjach w domu aukcyjnym DESA Unicum w ciągu całego 2014 roku pokazuje, że był to kolejny bardzo dobry rok na rynku sztuki. W grudniu odbyła się aukcja, z której obrót w wysokości 10 mln zł stał się rekordową sumą osiągniętą kiedykolwiek na pojedynczej aukcji na polskim rynku sztuki.

Na tej samej aukcji padło kilka rekordów, w tym najwyższa cena zapłacona na aukcji w Polsce za dzieło sztuki współczesnej: 2 015 500 zł za obraz Romana Opałki z serii „liczonych”. Liczne innowacyjne projekty, które spotkały się z pozytywnym obiorem, pokazały też, że polski rynek sztuki ma coraz większy potencjał.

W mijającym 2014 roku największy dom aukcyjny w Polsce, DESA Unicum, zorganizował 41 aukcji, czyli o pięć więcej niż w roku poprzednim. Łącznie na wszystkich aukcjach DESY Unicum w 2014 roku zakupiono dzieła sztuki za łączną sumę blisko 45 mln złotych. To prawie dwukrotny wzrost w stosunku do łącznego obrotu w roku 2013 (23,1 mln zł).

Kolejny wzrostowy rok dla sztuki współczesnej

Już poprzedni rok, 2013, zdecydowanie był rokiem sztuki współczesnej – przypieczętował obserwowane od kilku lat zainteresowanie tym segmentem rynku sztuki. W grudniu zeszłego roku na aukcji w domu aukcyjnym DESA Unicum padł rekord na dzieło żyjącego polskiego artysty – 506 tys. zapłacono za obraz „M8” Wojciecha Fangora. Nie trzeba było długo czekać, aby ten – spektakularny i znamienny dla rynku sztuki współczesnej rekord – niespełna rok później został przebity: podczas Aukcji Sztuki Współczesnej 21 października 2014 dzieło tego samego artysty, zatytułowane „M15”, zostało kupione za 624 000 zł.

Przełomowe dla rynku sztuki współczesnej było wydarzenie 11 grudnia 2014 w DESIE Unicum. Na tej aukcji padło wiele znaczących rekordów. Wśród nich rekord za pracę Henryka Stażewskiego, jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiej awangardy: wyjątkowej urody „Relief nr 10” sprzedano za 601 000 zł. W katalogu tej aukcji znalazło się 80 dzieł najwybitniejszych artystów współczesnych, głównie polskich, lecz również zagranicznych, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Podczas aukcji sprzedano 71 obiektów za niemal 10 mln zł, co jest najwyższym obrotem osiągniętym na pojedynczej aukcji w Polsce. Na tej samej aukcji miało miejsce wydarzenie bezprecedensowe: pod młotek po raz pierwszy w Polsce poszedł obraz Romana Opałki z serii „liczonych”. Nowy nabywca zapłacił za niego 2 015 500 zł, tym samym „Detal 2890944-2910059” zyskał miano najdroższego dzieła sztuki współczesnej sprzedanego na aukcji w Polsce.
150101.sztuka.wspolczesnapl.2014.01

Ten segment rynku sztuki dynamicznie się rozwija – w 2014 roku DESA Unicum zorganizowała cztery Aukcje Sztuki Współczesnej oraz jedną aukcję kolekcji polskiej sztuki współczesnej (Aukcja dzieł sztuki z kolekcji Dario i Stefanii Piga), na których zostały sprzedane obiekty za ponad 19 mln zł.

Innowacyjne podejście do rynku sztuki

Oprócz realizowanych z powodzeniem od kilku lat wydarzeń takich jak Aukcje Sztuki Współczesnej, Aukcje Sztuki Dawnej, Aukcje prac na Papierze czy Aukcje Młodej Sztuki, DESA Unicum wciela w życie także innowacyjne pomysły. Wśród ciekawych wydarzeń, które miały miejsce w 2014 roku, wymienić należy kolejne aukcje dedykowane kolekcjom. 11 września zorganizowana została pierwsza aukcja zagranicznej kolekcji sztuki polskiej, należącej do Dario i Stefanii Piga, kolekcjonerów z Rzymu. Przez ostatnie ćwierć wieku kolekcjonowali oni i promowali dorobek artystów Europy Środkowo-Wschodniej, a na wspomnianej aukcji zaprezentowano 61 prac z ich zbioru. Wśród nich m.in. wysmakowany zbiór prac na papierze Tadeusza Kantora związanych z jego teatrem Cricot 2, dwa obrazy olejne Jarosława Modzelewskiego z lat 90., różnorodny zespół prac na papierze Franciszka Starowieyskiego i Stasysa Eidrigeviciusa oraz okazały tryptyk Tomasza Tatarczyka „Czarne wzgórze” z 1988 r. Obiekty z jednej kolekcji znalazły się także w katalogu majowej Aukcji kolekcji sztuki Papui Nowej Gwinei, która zakończyła się dużym sukcesem. Wyjątkowym wydarzeniem była niewątpliwie aukcja poświęcona twórczości jednego twórcy. „Andrzej Wróblewski. Aukcja prac na papierze”, która odbyła się 20 listopada, prezentowała aż 28 prac na papierze autorstwa tego legendarnego artysty, właściwie „nieobecnego” na rynku sztuki.
150102.obroty.aukcyjne.pl2014.JPG.01.600

W minionym roku udało się także zwrócić uwagę rynku na nowy segment organizując trzy aukcje poświęcone w całości sztuce komiksu i ilustracji. Kupujący mieli okazję licytować oryginalne plansze autorstwa najlepszych polskich twórców komiksów, m.in. Papcia Chmiela, Janusza Christy, Mieczysława Wiśniewskiego, Szarloty Pawel, Marka Szyszki, Andrzeja Nowakowskiego, Tadeusza Baranowskiego, Bogusława Polcha i wielu innych. DESA Unicum zakończyła 2014 rok utrzymując także pozycję lidera na aukcyjnym rynku fotografii z obrotem w tym segmencie na poziomie 8 mln zł.
150105.aukcje.sztuki.wspolczesnej.du.2012-2014.01

Źródło: DESA Unicum