Strefa VIP: Samorząd bankowy rzeczypospolitej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Rzeczpospolita rozpoczęła na nowo niepodległy byt 11 listopada 1918 r. To, co z takim trudem stawało się państwem polskim, było niewyobrażalnie zniszczonym polem bitewnym. W gruzach leżało 1884 tys. budynków mieszkalnych, 2399 mostów o łącznej długości stu kilometrów, 574 dworców kolejowych, 2000 urzędów pocztowych. Przemysł zatrudniał zaledwie 14 proc. robotników pracujących tu w 1913 r. Wartość zniszczeń i dewastacji w polskim przemyśle wyniosła 1800 mln przedwojennych złotych. Oszczędności narodowe zgromadzone w bankach stopniały w wyniku wojny z 3118,5 do 424,6 mln złotych! Wybito dla potrzeb walczących stron 4290 tys. sztuk bydła, koni i owiec. Zniszczono lub zrabowano 1949 tys. wozów i maszyn rolniczych. Wycięto z zajadłą systematycznością 2500 tys. hektarów lasów. Taki był bilans otwarcia.

Zdarzyło się w Lutym 1920

Od końca 1918 r. odnotowano udane na ogół próby uruchomienia przemysłu i transportu. W 1920 r. uzyskano wyższe wskaźniki produkcji przemysłowej i rolnej od tych z 1919 r., i to mimo trwania działań wojennych. Od wiosny 1921 r. do lata 1923 r. trwała „koniunktura” inflacyjna, której towarzyszył bardzo szybki proces odbudowy, zahamowany jednak w 1923 r., kiedy wyraźnie uwidocznił się kryzys. Kraj zaczął powoli żyć normalnie. Potrzebne były środki na finansowanie odbudowy i rozwoju gospodarki. Rząd przygotowywał i wprowadzał w życie nowe przepisy prawa, regulujące obrót pieniądza, finansowanie gospodarki i funkcjonowanie instytucji finansowych i banków.

Wszystkie te czynniki powodowały, że środowisko rynku finansowego podjęło decyzję o organizacji własnej instytucji samorządowej, która reprezentowałaby członków w kontaktach z Sejmem, Senatem, rządem RP, jego ministerstwami i agendami. Petersburg, Wiedeń i Berlin przestały już być punktem odniesienia dla działalności banków. Budowano właśnie jedno najważniejsze centrum – Warszawę! A to wymagało stworzenia jakiejś płaszczyzny działania dla sektora bankowego i poszczególnych banków.

W takiej właś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI