Strefa VIP: Refleksje o nowym świecie finansów

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.10.foto.085.550xInstytut Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizował, w dniach 16-18 września br., doroczną, ogólnopolską Konferencję Katedr Finansowych. Jej mottem było: Bankowość, finanse, ubezpieczenia. Teoria i praktyka. Jednym z patronów medialnych był "Miesięcznik Finansowy BANK".

Jan Koleśnik
Emil Ślązak

W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele polskiej nauki, zajmujący się problematyką finansową, skupieni wokół najważniejszych ośrodków naukowych w naszym kraju, jak też reprezentanci świata biznesu i administracji rządowej. Gośćmi honorowymi byli m.in.: prof. dr hab. Krzysztof Kalicki – prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A., dr Iwona Sroka – prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Jadwiga Sztabińska – redaktor naczelna „Dziennika Gazety Prawnej”, Paweł Tamborski – prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – wicedyrektor Instytutu Bankowości SGH.

Konferencja składała się z sesji specjalnej, sesji plenarnych, sesji Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz sesji SAS Institute. Tematem przewodnim sesji specjalnej „Refleksje o nowym świecie finansów” – uczestnikami której byli goście honorowi, a moderatorem prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, dyrektor Instytutu Bankowości SGH – były m.in.: aktualność konsensusu waszyngtońskiego, nierozwiązane problemy finansowe świata i Europy, luzowanie ilościowe jako największy eksperyment w historii bankowości centralnej oraz jednolity rynek kapitałowy jako alternatywa dla finansowania bankowego.

Uczestnicy w swoich wypowiedziach podjęli kwestie współzależności pomiędzy ekspozycją na ryzyko a wynikami współczesnych instytucji finansowych, w szczególności banków. Wskazano, że występująca w sektorze bankowym presja maksymalizacji zysku prowadzi do spadku transparentności czynników ryzyka oraz poważnych zaburzeń w relacjach banków z klientami, szczególnie indywidualnymi. Przejawem tych procesów na rynku polskim jest zaś dynamiczny wzrost znaczenia strukturyzowanych instrumentów finansowych. Wskazano też, iż w ostatnim czasie zarysował się w Polsce wyraźny dualizm w społecznym postrzeganiu sektora bankowego. O ile w zakresie działalności depozytowej banki cieszą się wysokim zaufaniem, o tyle ich polityka kredytowa stała się przedmiotem intensywnej krytyki. Dlatego – jak podniesiono – ważne jest zaangażowanie środowiska akademickiego w Polsce w proces podnoszenia stanu wiedzy o sektorze bankowym w Polsce. Podkreślono przy tym, iż konieczna jest lepsza ochrona nieprofesjonalnego klienta sektora bankowego. Nie może ona jednak ograniczać się jedynie do tworzenia kolejnych coraz bardziej skomplikowanych regulacji, które są całkowicie nieczytelne i niezrozumiałe dla potencjalnego klienta. Konieczne jest zatem nie tylko dalsze udoskonalanie prawodawstwa, w tym w zakresie przejrzystości i rzetelności informowania klientów o ryzyku towarzyszącemu produktom finansowym, ale także szerzenie wiedzy ekonomicznej, aby klient bankowy mógł świadomie podejmować decyzje finansowe.

W dyskusji poświę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI