Strategie, płatności i prawo

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

horyzonty.bankowosci.logo.01.400x136Zakończyły się przedpołudniowe sesje "HORYZONTÓW BANKOWOŚCI 2015", jednego z największych dorocznych spotkań środowiska bankowego i finansowego. Przygotowały je Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich.

Równolegle – o godz. 9.00 wystartowały konferencje „Forum Strategii Bankowych” oraz „Płatności Mobilne 2015”. Licznie przybyłych gości powitał Andrzej Wolski, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. W tematykę pierwszego wydarzenia, a poświęcono je strategiom banków po roku 2015, wprowadził Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Moderuje je Stanisław Brzeg‐Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

fsb2015.moderator.brzeg.wielunski.600x

Forum Strategii Bankowych

Pierwszy blok tematyczny tej konferencji poświęcono społecznym determinantom strategii banków po roku 2015. O sytuacji demograficznej Polski z punktu widzenia sektora finansowego mówił Mirosław Błażej, dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów Głównego Urzędu Statystycznego. Możliwości w obszarze bancassurance wynikające ze zmian socjodemograficznych, nowych trendów i nowych produktów przedstawił Tomasz Frączek, prezes zarządu Mondial Assistance. Prof. dr hab. Stanisław Szuklaski z Uniwersytetu Łódzkiego skupił się na aspektach społeczno-demograficznych ważnych przy ocenie makroekonomicznego sektora bankowego.

150611.forum.strategii.01.600x292

Panel dyskusyjny moderował dr Krzysztof Kokot, partner w Biurze Doradztwa Ekonomicznego. Uczestniczyli w nim: Mirosław Błażej; dr Agnieszka Chłoń-Domińczak z Zakładu Demografii Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej; Piotr Chrzanowski, wiceprezes zarządu Banku BPS S.A.; Agnieszka Cieślok, Business Unit Manager, HRK Banking & Insurance; Tomasz Frączek i Andrzej Sieradz, do kwietnia br. wiceprezes zarządu Banku BGŻ S.A.

Płatności Mobilne 2015

Konferencję otworzył dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich. O tym jak wdrażać płatności mobilne, by były wartościowe dla klienta i dochodowe dla wydawcy mówił Maciej Maciejewski, Mobile Delivery Team: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia w Visa Europe. Aleksander Naganowski, dyrektor ds. Rozwoju Nowego Biznesu w polskim oddziale MasterCard Europe w swoim wystąpieniu skupił się na ty m, kto zarobi na płatnościach mobilnych.

pm2015.mieczyslaw.groszek.600x

Panel moderował Andrzej Kawiński, Country Manager Giesecke&Devrient, a głos zabierali w nim: Wojciech Bolanowski, dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej w PKO Banku Polskim S.A.; Paweł Jakubik, przewodniczący Forum Technologii Bankowych oraz Maciej Maciejewski i Aleksander Naganowski.

150611.platnosci.mobilne.01.600x400

Kongres Prawa Bankowego i Informacji

W jego tematykę wprowadził Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Następnie głos zabrała gość honorowy prof. dr hab. Ewa Łętowska, mówiła o dysfunkcji prawa.

kpbii.ewa.letowska.600x

Blok pierwszy poświęcono problematyce kredytów walutowych. Problematyce ujemnego oprocentowania poświęcił swe wystąpienie prof. dr hab. Michał Romanowski z kancelarii Romanowski i Wspólnicy. Dr Tomasz Spyra z Kancelarii SPCG przedstawił typy zarzutów kredytobiorców w związku z kredytami we frankach szwajcarskich. W dyskusji panelowej uczestniczyli: mec. Anna Cudna-Wagner (Linklaters), mec. Andrzej Korzeniowski (CMS Cameron McKenna), prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski, prof. dr hab. Michał Romanowski oraz dr Tomasz Spyra.

150611.kongres.prawa.bankowego.01.600x260

(ila)

Fot. CPBiI/Marzena Stokłosa