Stopy procentowe w USA bez zmian, według prognoz 3 – 4 podwyżki do końca 2023 r.

Stopy procentowe w USA bez zmian, według prognoz 3 – 4 podwyżki do końca 2023 r.
Fot. stock.adobe.com/Monster Ztudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Z prognoz Fedu wynika, że 9 na 18 członków FOMC jest za podwyżką stóp proc. w USA w 2022 r. Fed prognozuje cztery podwyżki o 25 pb stóp do końca 2023 r. i siedem podwyżek o 25 pb do końca 2024 r.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie.

W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do „osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji w USA na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie”.

„Ze względu na to, że inflacja utrzymywała się poniżej tego długoterminowego celu, Komitet będzie dążył do osiągnięcia przez pewien czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 proc., tak aby inflacja wynosiła średnio 2 proc. w tym czasie, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne pozostały dobrze zakotwiczone na poziomie 2 proc.” – napisano w oświadczeniu.

Czytaj także: Sympozjum w Jackson Hole: Jerome Powell zapowiada tapering już w 2021 roku >>>

„Komitet oczekuje utrzymania akomodacyjnego stanowiska w polityce pieniężnej do czasu osiągnięcia tych wyników” – dodano.

Do kiedy stopy procentowe w USA będą utrzymane na obecnym poziomie?

Fed wskazywał, że stopy procentowe w USA będą utrzymane na obecnym poziomie do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną założenia Fedu dotyczące pełnego zatrudnienia, a inflacja wzrośnie do 2 proc. i będzie na dobrej drodze do umiarkowanego przekroczenia 2 proc. przez pewien czas.

„Rezerwa Federalna może wykorzystać pełen zakres narzędzi do wspierania gospodarki USA w tym trudnym czasie, promując w ten sposób maksymalne cele w zakresie zatrudnienia i stabilności cen” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: Fed utrzymał główną stopę procentową w przedziale 0-0,25 proc. i ocenił możliwość redukcji programu skupu aktywów >>>

„Oceniając właściwe stanowisko w polityce pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował oddziaływanie napływających informacji na perspektywy gospodarcze. (…) Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych” – dodano.

Ograniczenie tempa skupu aktywów w USA przez Fed może być wkrótce uzasadnione

W komunikacie napisano, że ograniczenie tempa skupu aktywów w USA przez Fed może być wkrótce uzasadnione.

„(…) Gospodarka poczyniła postępy w kierunku realizacji tych celów (stabilności cen i pełnego zatrudnienia – przyp. red.). Jeżeli postęp będzie kontynuowany zasadniczo zgodnie z oczekiwaniami, FOMC ocenia, że ograniczenie tempa skupu aktywów może być wkrótce uzasadnione” – napisano.

Inflacja wzrosła ze względu na czynniki o charakterze przejściowym

W komunikacie stwierdzono, że inflacja wzrosła ze względu na czynniki o charakterze przejściowym.

„Sektory najbardziej dotknięte pandemią poprawiły się w ostatnich miesiącach, ale wzrost liczby przypadków COVID-19 spowolnił ich powrót do działania. Inflacja jest podwyższona, co w dużej mierze dzieje się za sprawą czynników przejściowych. Ogólne warunki finansowe pozostają akomodacyjne, częściowo odzwierciedlając środki polityki mające na celu wspieranie gospodarki i przepływ kredytów do amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw” – wskazano w komunikacie.

„Ścieżka rozwoju gospodarki nadal w znacznym stopniu zależy od dalszego przebiegu pandemii koronawirusa. Postępy w zakresie szczepień prawdopodobnie będą nadal ograniczać skutki kryzysu zdrowia publicznego dla gospodarki, ale nadal istnieją zagrożenia dla perspektyw gospodarczych” – dodano.

Nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy. Po raz pierwszy opublikowano prognozy na 2024 r.

We wrześniu 9 na 18 członków FOMC było za podwyżką stóp proc. w USA w 2022 r. Fed prognozuje cztery podwyżki stóp do końca 2023 r. i siedem podwyżek do końca 2024 r.

W poprzedniej projekcji spodziewano się stabilizacji w polityce monetarnej w latach 2021-2022. W 2022 r. 7 członków FOMC spodziewało się podniesienia stóp proc., natomiast 13 na 18 członków Fedu oczekiwało co najmniej jednej podwyżki stóp proc. do 2023 r., w tym 11 na 18 oczekiwało co najmniej dwóch podwyżek.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła we wrześniu 2,5 proc.

Poniżej zestawienie obecnych projekcji makro FOMC.

 2021202220232024Długi termin
Wzrost PKB (w proc.)5,93,82,521,8
Poprzednia projekcja z VI73,32,4 1,8
      
Stopa bezrobocia (w proc.)4,83,83,53,54
Poprzednia projekcja z VI4,53,83,5 4
      
Deflator PCE (w proc.)4,22,22,22,12
Poprzednia projekcja z VI3,42,12,2  
      
Bazowy deflator PCE (w proc.)3,72,32,22,1 
Poprzednia projekcja z VI32,12,1  

*Deflator PCE to preferowana przez Fed miara inflacji.

Uzasadnienie decyzji rozpoczął przedstawiać na konferencji o godz. 20.30 prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe w USA na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 2-3 listopada.

Kurs dolara osłabia się wobec koszyka walut po decyzji Fed do 0,01 proc. do 93,19 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries spada o 2 pb do 1,3 proc. (PAP Biznes)

Źródło: PAP BIZNES