Stopy procentowe bez zmian do końca roku – kurs złotego wyznaczany przez wydarzenia globalne

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

durlej.agnieszka.02.353x400Na początku ubiegłego tygodnia Rosja została objęta kolejnymi sankcjami, jednak napięcie geopolityczne nie wzrosło. W kolejnych dniach inwestorzy podejmowali decyzje inwestycyjne w oparciu o sygnały dotyczące ukraińskiego kryzysu. Znaczną uwagę przyciągnął również kwartalny raport Banku Anglii o inflacji oraz pozostałe informacje gospodarcze z rynku brytyjskiego.

Spadki kursu funta stworzyły dolarowi dogodne warunki do wzrostów. Umocnienie amerykańskiej waluty było efektem oczekiwań inwestorów, według których FED znajduje się bliżej zakończenia programu stymulacji gospodarczej niż Bank Anglii, a jeszcze bliżej niż EBC, który najprawdopodobniej zwiększy stymulację, na swoim najbliższym posiedzeniu. Przewodnicząca Międzynarodowego Funduszu Walutowego przestrzegła globalnych liderów przed ryzykiem deflacji i wezwała do zdecydowanych działań w rozpoczynającym się właśnie tygodniu.

Złoty wobec euro zdołał utrzymać zdobycze kursowe z wcześniejszego tygodnia, osłabiając się jednocześnie do 2-miesięcznych minimów wobec dolara. Cały region Środkowej Europy zdaje się doznawać presji deflacyjnej, co potwierdzały kolejne dane z Polski, Czech i Węgier o słabnącej inflacji. Komentarze członków RPP były dość neutralne, pomimo słabnącej presji cenowej. Marek Belka powiedział, że Polskę czeka okres niskiej inflacji. Z kolei odczyt PKB zaskoczył pozytywnie, przebijając prognozy analityków i notując wzrost o 3.3% r/r.

Biorąc pod uwagę dość liczne komentarze RPP, nie powinniśmy zostać zaskoczeni zawartością zapisków z ostatniego posiedzenia Rady. Raporty gospodarcze z tego tygodnia nie powinny w ocenie analityków zmienić scenariusza dla złotego, który przewiduje pozostawienie stóp procentowych bez zmian do końca roku. W rezultacie kurs naszej waluty poddany będzie w dużej mierze czynnikom zewnętrznym, głównie tym z frontu geopolitycznego.

Agnieszka Durlej,
Client Group Manager,
Western Union Business Solutions Polska