Stopniowo porządkujemy rynek

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

jakubiak.andrzej.01.250x353Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
- Rozpoczynamy proces konsultacji z Izbami Gospodarczymi i zainteresowanymi środowiskami tak, aby uwagi spłynęły około 24 stycznia. Następnie odbędzie się posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego. Czas jaki zapisaliśmy w projekcie, czas na "dostosowanie się" to jest 1 listopada 2014 roku.

Wojciech Kwaśniak, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego:
–   Założeniem jest, iż rekomendacja w pełni zaczęłaby obowiązywać od listopada bieżącego roku. Założenia wpisane w tę rekomendację nie są szczególnym zaskoczeniem ani dla banków, ani dla firm ubezpieczeniowych.

Andrzej Jakubiak: Po pierwsze poprosimy banki o informację w jaki sposób wdrożyły tę rekomendację. Będzie to miało charakter pisemnego sprawozdania. Będzie to przez nas analizowane w siedzibie urzędu, a po drugie to oczywiście kontrola podczas inspekcji. Jesteśmy nadzorem, który jest wyspecjalizowany jeśli chodzi o działalność inspekcyjną, zatem w trakcie inspekcji będziemy sprawdzali na ile oświadczenia banków, co do zakresu wdrożenia Rekomendacji U, mają miejsce w rzeczywistości.

Wojciech Kwaśniak: Problemy związane z obszarami objętymi rekomendacją były już sygnalizowane zarówno bankom jak i firmom ubezpieczeniowym od lutego 2012 roku. Po drugie pamiętajmy, iż środowisko bankowe, ubezpieczeniowe samo identyfikowało niektóre z tych problemów, gdyż w ramach oddolnych działań samoregulacyjnych przygotowywało trzy rekomendacje odnośnie własnych dobrych praktyk, których uczestnicy rynku powinni przestrzegać. Jest jeszcze kontekst międzynarodowy –  w ostatnich 5 latach na wybranych rynkach, szczególnie na rynku brytyjskim, jako najbardziej finansowo rozwiniętym, gdzie działalność bankowo- ubezpieczeniowa jest szczególnie rozwinięta i jest swoistym punktem odniesienia dla wszystkich okazało się, że wystąpiło szereg problemów, skutkiem których są konflikty między klientami, a instytucjami finansowymi. Te konflikty są źródłem procesów sądowych i niekorzystnych rozstrzygnięć dla instytucji finansowych. Są też źródłem działań regulatorów – brytyjskich, ale też innych rynków europejskich, poza Europą – Stanów Zjednoczonych. Kanady czy Japonii. Stały się przedmiotem wytycznych Europejskiego Organu Nadzoru ds. Ubezpieczeń. Stąd też obserwując zachowania polskich instytucji, mając na uwadze przede wszystkim ich stabilny rozwój – pamiętajmy, że mamy rynek, który się cały czas rozwija, rośnie również gospodarka – perspektywy na przyszły rok są bardziej pozytywne niż na rok mijający – to oznacza, że rynek finansowy będzie dalej się rozwijał, a my chcemy aby się rozwijał w sposób ostrożny, stabilny i efektywny – nie tylko z punktu widzenia krótkoterminowego, ale średnio i długoterminowego. Aby tak się stało, instytucje rynku finansowego licencjonowane powinny stosować w odniesieniu do słabszej strony, jaką jest klient indywidualny, wyższe jakościowo praktyki po to, aby budować konieczne zaufanie.

Andrzej Jakubiak: Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest właściwe rozdzielenie roli jaką bank spełnia jeśli chodzi o sprzedaż produktów z grupy bancassurance, a mianowicie, czy występuje w pozycji ubezpieczającego, czy też jako agent ubezpieczeniowy. Druga rzecz, która z naszego punktu widzenia jest istotna to jakiego rodzaju informacje są przedstawiane klientowi i na ile decyzja klienta o zawarciu tego typu umowy jest decyzją swobodną, co do wyboru np. zakładu ubezpieczeniowego, w którym chce się ubezpieczyć. Czy bank przedstawił klientowi możliwość wyboru, czy dokonał odpowiedniej prezentacji produktów ubezpieczeniowych, czy bank poinformował jakie są koszty zawarcia takiej umowy ubezpieczeniowej i jaki udział w opłacanej składce, którą ponosi klient stanowi prowizja dla banku. Kwestią istotną jest też ta związana z roszczeniami regresowym, jak również odpowiednie zapewnienie – w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego – ubezpieczonemu i jego rodzinie możliwości dochodzenia świadczeń od zakładu ubezpieczeń.

Wojciech Kwaśniak: W skrajnych przypadkach zdarzało się nawet, że do klienta kierowano dodatkowe roszczenia regresowe z tytułu szkody, którą poniósł bank w związku z produktem bankowo-ubezpieczeniowym. Nie chcemy aby takie sytuacji wystąpiły, stąd też w tym jak i pozostałych obszarach związanych z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu zapisane są rekomendacje odnośnie dobrej praktyki, zachowania zarządu i rady nadzorczej banku, budowania całego procesu bankowego od strony zarządczej, rachunkowej, kontroli wewnętrznej oraz badania zgodności – to one ostatecznie będą określały skalę zaangażowania banku w ową działalność jak i standardy z tym związane. Oczekujemy, że ten proces nie zajmie bankom wiele czasu gdyż problemy są zidentyfikowane wcześniej – nie są to tylko problemy polskiego rynku, a problemy natury międzynarodowej – w związku z określonym zachowaniem instytucji finansowej. Te bowiem, często kierując się krótkoterminowym celem, bądź własną siła finansową wobec słabszej strony, którą jest konsument, nie zawsze dochowywały właściwych praktyk. Na te praktyki zwracał uwagę Rzecznik Ubezpieczonych w swoich raportach, które również wzięliśmy pod uwagę przygotowując rekomendację.

Andrzej Jakubiak: Ta rekomendacja znosi niebezpieczeństwo wystąpienia pewnych ryzyk – podobnie jak było w przypadku Rekomendacji S, dotyczącej kredytów walutowych. Gdy się patrzy na konsekwencje tej Rekomendacji w znacznej mierze słabną różnego rodzaju zarzuty mówiące, iż banki wprowadzały w błąd potencjalnych klientów. Celem tej rekomendacji jest ograniczenie tego typu zdarzeń w przyszłości.

140104.knf.400x

Wolisz oglądać i słuchać zamiast czytać? Kliknij tutaj.