Stanowisko KOPBS wobec regulacji CRD-4: Komitet Obrony Polskiej Bankowości Spółdzielczej: Nic o nas bez nas

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.10.2012.foto.024.250xWyłączenia spółdzielni spod unijnej dyrektywy CRD IV oraz konsultacji społecznych projektów zmian: Prawa spółdzielczego, ustawy z 7 grudnia 2000 i ustawy o BFG domaga się Komitet Obrony Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Józef Szperlak, przewodniczący KOPBS, w przedstawionym podczas Forum Liderów BS stanowisku zamiast systemu ochrony instytucjonalnej IPS proponuje przygotowanie nowych regulacji, które usprawniłyby funkcjonowanie zrzeszeń. Celem zmian prawnych winno być „niedopuszczenie do podziału struktury BS-ów na 500 małych i 76 dużych”. Komitet domaga się utrzymania dotychczasowego status quo w zapisach ustawowych dotyczących roli i funkcji udziałów członkowskich.

W stanowisku KOPBS stwierdza się, że „projekty zmian dokonują przewrotnego w skutkach eksperymentu przeobrażenia 150-letniej polskiej struktury spółdzielczej. Jeżeli konsultacje społeczne z sektorem bankowości spółdzielczej będą się odbywać w taki sposób, jak to do tej pory proponuje Rząd RP – poprzez Ministerstwo Finansów i KNF, a to bez udziału środowiska spółdzielczego – to musimy wypracować nowe metody i podstawy prawne, aby skutecznie zaprotestować, także poprzez zbiorowe niepodpisanie nowych umów związanych z IPS czy wdrożeniem projektów wynikających z dyrektywy CRD IV – argumentując to ich siłowym przeprowadzeniem bez uwzględnienia głosu banków spółdzielczych. Zaproponowane rewolucyjne zmiany będą wymagały rewolucyjnej obrony przed przejęciem sektora bankowości spółdzielczej przez instytucje, które działają w sposób zaborczy”.

W sektorze spółdzielczym już od kilku lat zauważamy urzędową tendencję do degradacji funduszu udziałowego, zwłaszcza w BS-ach – stwierdza KOPBS. Według komitetu wytyczne Unii Europejskiej bądź Rządu RP realizuje gorliwie Komisja Nadzoru Finansowego poprzez opiniowanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI