Standardy Kwalifikacyjne Bankowości Polskiej: Niech się młodzi pną do góry

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.19.a.150xW warszawskim Klubie Bankowca odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

Stopnie zawodowe uzyskało 420 osób, wśród nich z sektora bankowości spółdzielczej 324 – dyplomowanego pracownika bankowego i 38 – samodzielnego pracownika bankowego. Najwięcej certyfikatów ZBP przypadło w udziale pracownikom zrzeszeń: Banku BPS (255), GBW (34) i MR Banku (27), a także Krakowskiego Banku Spółdzielczego (30).

Aby uzyskać dyplom, należy zdać egzamin przed zewnętrzną komisją kwalifikacyjną ZBP. Kursy i szkolenia przygotowujące prowadzą instytucje akredytowane przy związku. Kandydat musi posiadać doświadczenie pracy w banku lub w instytucji finansowej-współpracującej z bankiem-uczestnikiem systemu standardów. Do otrzymania niższego stopnia samodzielnego pracownika bankowego wystarczy posiadanie dyplomu ukończenia studiów na kierunku finanse i bankowość lub finanse i rachunkowość oraz roczny staż pracy w banku bądź w innej instytucji finansowej.

Od 1997 r. zostało przyznanych 12 597 stopni zawodowych; w ubiegłym roku ZBP przeprowadził 41 egzaminów. Obecnie w systemie jest 29 banków i zrzeszeń, Narodowy Bank Polski oraz 12 szkół współpracujących. W 2009 r. Sekretariat Systemu Standardów ZBP odnotował zwiększone zainteresowanie bankowców ubiegających się o uzyskanie stopni, mimo że określone przez ZBP standardy nie należą do łatwych.

Uczestnikom uroczystości serdecznie gratulujemy! Zapraszamy pracowników sektora banków spółdzielczych do ubiegania się o kolejne stopnie zawodowe.

Dodatkowe informacje nt. systemu standardów i uzyskania stopni, wraz z listami banków i szkół uczestników systemu, znajdują się na stronie internetowej www.zbp.pl w zakładce „Standardy kwalifikacyjne”. Osobą kontaktową z ramienia Sekretariatu Systemu Standardów ZBP jest Wojciech Golicz, e-mail: standardy@zbp.pl

UCZYĆ SIĘ WARTO!

Zofia Kuciej, specjalista ds. analiz i ryzyk w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu uzyskała dwa certyfikaty ZBP: samodzielnego i dyplomowanego pracownika bankowego. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej w Siedlcach ceni sobie zdobywanie wysokich standardów kwalifikacyjnych. – Pracuję w banku już 10 lat i wiem, jak szybko zmienia się wiedza potrzebna do zrozumienia i oceny ryzyka finansowego. Interpretacja przepisów NUK, system nowych procedur, analiz i sprawozdawczości to obszar dość szeroki i skomplikowany. W małym banku przybywa obowiązków i musimy szkolić się chociażby po to, aby jedna osoba mogła czasami zastąpić drugą. Mamy placówki w małych miastach i na obszarach wiejskich. Co drugi rolnik z rejonu Krasnosielca prowadzi u nas swój rachunek. W 2008 r. bank wypracował ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI