Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań

Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań
Fot. Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu w cenach bieżących o 9,2% r/r wobec wzrostu o 7,9% r/r w lutym, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (8,2%).

#JakubOlipra z #CreditAgricole: wyższe tempo wzrostu sprzedaży było przede wszystkim efektem przesunięcia zakupów świątecznych z kwietnia na marzec #sprzedaż #GUS #handel #zakupy

Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w marcu o 8,8% wobec 7,7% w lutym.

Święta Wielkiejnocy wsparły sprzedaż detaliczną

Zwiększenie realnej dynamiki sprzedaży detalicznej wynikało przede wszystkim z wyższej sprzedaży w kategoriach „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (13,8% r/r w marcu wobec 2,6% w lutym) oraz „sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (17,4% r/r wobec 7,9%). Wyższe tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w tych kategoriach wynikało z innego układu świąt Wielkiejnocy. W 2017 r. były one w połowie kwietnia, co pozwalało na dokonywanie świątecznych zakupów w pierwszych dwóch tygodniach kwietnia. W 2018 r. przypadły one na przełom marca i kwietnia. W efekcie w br. świąteczne zakupy zostały zrealizowane w drugiej połowie marca, co podbiło roczną dynamikę sprzedaży detalicznej we wspomnianych wyżej kategoriach w marcu.

Efekt zakazu handlu w niedzielę trudny do oszacowania

Należy zwrócić uwagę, że wyższe tempo wzrostu sprzedaży było przede wszystkim efektem przesunięcia zakupów świątecznych z kwietnia na marzec, podczas gdy jej dynamika w większości kategorii obniżyła się. Niższe tempo wzrostu sprzedaży odnotowano m.in. w kategoriach „włókno, odzież, obuwie” (13,0% r/r wobec 20,7% w lutym), „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-0,6% r/r wobec 6,9%) oraz „meble, RTV, AGD” (4,5% r/r wobec 10,2%). Z jednej strony mogło to wynikać z niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w marcu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2017 r., podczas gdy w lutym 2018 r., była ona taka sama jak przed rokiem), z drugiej strony nie można wykluczyć negatywnego wpływu ograniczeń handlu w niedzielę na sprzedaż w tych kategoriach. Z uwagi na znaczący udział efektów statystycznych w marcowych danych o sprzedaży detalicznej, pełniejsza ocena wpływu wprowadzenia ograniczeń handlu w niedzielę na sprzedaż detaliczną będzie możliwa dopiero w kolejnych miesiącach. Oczekujemy jednak, że wpływ ten będzie ograniczony. Uważamy, że konsumenci będą kompensowali niedzielny zakaz większymi zakupami w soboty lub korzystając ze sprzedaży internetowej.

Czytaj także: Mimo zakazu handlu w niedziele Polacy kupują na potęgę >>>

Silny wzrost konsumpcji w I kw.

W okresie styczeń-marzec br. przeciętna dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniosła 8,5% r/r wobec wzrostu o 7,5% w IV kw. ub. r., co stanowi istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w I kw. zwiększyło się do 5,2% r/r wobec 5,0% w IV kw. ub. r. GUS zrewidował dzisiaj kwartalne szacunki PKB w latach 2016-2017. Dynamika PKB w IV kw. 2017 r. została zrewidowana w dół do 4,9% r/r wobec 5,1%. Z kolei tempo wzrostu PKB w I kw. 2017 r. zostało zrewidowane z 4,1% r/r do 4,4%. Rewizje szacunków PKB stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą roczna dynamika polskiego PKB zmniejszy się w I kw. br. do 4,7%.

Dane neutralne dla kursu złotego i rynku długu

Dzisiejsza publikacja danych o marcowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu.